Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło.

Komitet

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą został założony w 1990 roku z inicjatywy i przy wsparciu śp. Jerzego Waldorffa, prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Powązkami. Działalność Komitetu, to przede wszystkim opieka nad pomnikami na Rossie, a także ich renowacja. W ciągu ponad 29 lat działalności staraniem Komitetu zostało odnowionych około 120 pomników, wzniesiono 5 nowych. Działalność Komitetu jest społeczna, a środki na odnowienie pomników są zbierane podczas kwest przede wszystkim w Warszawie i Wilnie. Darczyńcami są też osoby prywatne i stowarzyszenia.

Więcej...

 

Planowane prace na Rossie w roku 2021

  • miejsce pochówku Zenona Bobowicza (sektor 06-d, Nowa Rossa)

  • pomnik Konstansa Micuna i Alusi Boltaczównej (sektor 05-d, Nowa Rossa)
  • nagrobek Henryka Zajewskiego (sektor 06-c, Nowa Rossa)

  • nagrobek Anieli Mickaniewskiej (sektor 13-e, nr. nagr. 0138)

  • miejsce pochówku Henryka Petrykowskiego (sektor 18-d, nr. nagr. 0035)

  • pomnik nagrobny Stanisława Nowickiego (sektor 08-r, nr. nagr. 031)

  • nagrobek Józefy Czyż (sektor 15-b, nr. nagr. 061)
  • miejsce pochówku Walusia Matkiewicza (sektor 09-d, nr. nagr. 025)

  • pomnik Katarzyny Lachowicz (sektor 09-d, nr. nagr. 025)
  • nagrobek Józefy Nowickiej (sektor 09-d, nr. nagr. 0014)

  • nagrobek Natalii Szukis (sektor 13-e, nr. nagr. 209)
  • miejsce pochówku Zygmunta Szukiela (sektor 10-d, nr. nagr. 056)

  • miejsce pochówku Wacława Podleckiego (sektor 06-r, nr. nagr. 0084)

  • pomnik nieznanej osoby (sektor 06-r, nr. nagr. 0058)

  • grobowiec Tadeusza Dąbrowskiego, Rodziny Krassowskich (sektor 11-c, nr. nagr. 109)

   oraz inne wezwania dla SKOnSR.

numeracja nagrobków na podstawie:    http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl

Cegiełki na renowację Rossy

  Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w roku 2018-tym postanowił kontynuować inicjatywę sprzedawania cegiełek, dochód z których będzie przeznaczony na dalszą renowację cmentarza na Rossie. W tym celu wydrukowano 20 tys. cegiełek, które przewodnicy lub inne zainteresowane osoby mogą rozpowszechniać wśród wilnian, turystów z Polski i innych darczyńców. Koszt jednej cegiełki – 4 euro lub 15 złotych.

Więcej...

 

Moneta kolekcjonerska SKOnSR

  Tylko 5 tys. egzemplarzy!

Więcej...

Aktualności   

 

23.01.2021  Jubileusz 85. urodzin Alicji Marii Klimaszewskiej - pierszego prezesa i założycielki SKOnSR

23.01.2021  Na Rossie zapalono znicze na grobach powstańców styczniowych

16.01.2021  Podziękowania od Sympatyków SKOnSR

02.01.2021  Kilka słów o medalu (monecie) kolekcjonerskim SKOnSR

 

JUBILEUSZOWY MEDAL (MONETA) SKOnSR ,,WILEŃSKA ROSSA”

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą ma zaszczyt zaprezentować Państwu medal (monetę) kolekcjonerski wydany w Mennicy Litewskiej z okazji perłowych godów organizacji non-profit!
 
Tylko 5 tys. egzemplarzy!
 
Awers: Anioł-geniusz pomnika nagrobnego Józefa Montwiłła – logo SKOnSR. Anioł ukazany w 3/4, zwrócony w lewą stronę, z lewą nogą wysuniętą do przodu. W prawej dłoni trzyma zapaloną pochodnię, lewą osłania płomień – symbol życia, światła wieczności. Z tyłu Anioła – Ω (litera Omega) – symbol końca życia, definitywnego kresu każdego zjawiska. Anioł ukazany jako potężniejsza istota, która pokonuje śmierć i ma szczególną symbolikę – organizacja non-profit przywraca do życia zniszczone, stare pomniki nagrobne. W otoku górą: Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą; dołem: 30 lat. Rewers: urna z sercem Marszałka Piłsudskiego, wokół urny – stylizowany wieniec i liczba 85 u dołu. W otoku górą www.rossa.lt ; dołem: 2020. Materiał: CuZn (stop z mosiądzu).
 
W dobie obecnej medal (monetę) w cenie 15 euro nabyć można tylko na Litwie w sklepie internetowym www.vilropa.lt oraz w polskiej księgarni ,,Elephas” www.elephas.lt (w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76). Pieniądze uzyskane ze sprzedaży medalu (monety) będą wykorzystane na odnowienie kolejnych pomników nagrobnych na zabytkowym cmentarzu na Rossie.
 
Niebawem medal (monetę) będzie można kupić także w Polsce.
 
Pomysłodawcą wydania medalu (monety) jest prezes SKOnSR Dariusz Żybort
Autor medalu (monety) – członek SKOnSR Dariusz Lewicki
 
Projekt wspiera Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie". Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”. Projekt częściowo finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
 

 

Fotorelacje z odnowionych pomników nagrobnych przez SKOnSR w 2020 r.

 
 

Widmo na cmentarzu Bernardyńskim

Rossieńskie ,,Dziady"

 

Archiwum 2020

Archiwum od 21.11.2019

Archiwum... (od 2010 r. do 2019 r.)

Flag Counter