Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu i śp. Jerzemu Surwile.

 

Zdjęcia

Planowane prace na Rossie

Renowacja pomników w 2015 roku:

1. Odnowa kwatery Maninich. W kwaterze tej spoczywa 5 osób, ale najważniejsze jest, że pochowany tutaj jest Jakub Manini - powstaniecz 1863 roku. Duży betonowy grobowiec z początku XX wieku jest w złym stanie. Taki jest los opuszczonych mogił.

2. Odnowa pomnika Macieja i Scholastyki Jamontów oraz Ludwiki z Jamontów. To rodzina zasłużona dla Wilna, związanie z powstaniem styczniowym 1863 roku. Świętokradcza ręka złodzieja zabrała krzyż z nagrobka, a inna wybiła zdjęcia fotoceramiczne.

3. Ś.P. ks. Józefa Songina. Księdza Kanonika, w latach przedwojennych był wikarym, a następnie proboszczem w parafii pod wezwaniem Św. Szepana Męczennika i Św. Jana Chrzciciela w Choroszczy, a w Wilnie był proboszczem w parafii Wszystkich Świętych. Choroszczanie prosili o zadbanie o jego grób. Szczególnie prosił o to obecny proboszcz Leszek Struk. 

4. Zawdzięczając Polskiemu Stowarzyszeniu Medycznemu na Litwie (prezes Daniel Lipski), a przede wszystkim Dariuszowi Żybortowi, który zatroszczył się o sponsora, zostanie poddany konserwacji pomnik Aniceba Remigera, doktora medycyny, uczęstnika powstania listopadowego 1830 r., społecznika, zesłańca na katorgę do Rosji.

5. Możliwe uda się dokonać remontów bieżacych.

Aktualności

 

27 kwietnia 2016 r. 

Rok temu nagle zmarła jedna z założycielek SKOnSR Halina Jotkiałło, która wiele lat pracy poświęciła zachowaniu polskiej spuścizny kulturowej oraz odnowie cmentarza Rossa. Komitet pamięta o Niej, bo po prostu Jej nam brak. Uczciliśmy pamięć składając kwiaty, zapalając znicze na grobie na cmentarzu Słonecznym (św. Piotra i Pawła) w Wilnie, uczestnicząc na Mszy Św. Światełko pamięci zapaliliśmy również od przyjaciół z Warszawy.

26 kwietnia 2016 r. 

Mimo niepomyślnej pogody (chłód i deszcze), większość szkół posprzątała swoje kwartały na cmentarzu Rossa. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. 26 kwietnia sprzątało cmentarz koło ZPL ,,Wileńska Młodzież Patriotyczna". Dużą niespodziankę sprawili pracownicy placówki dyplomatycznej Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Ambasadorem Jarosławem Czubińskim, którzy postanowili również uczestniczyć w tej akcji. Na ręce Ambasadora składamy podziękowanie i wyrazy uznania za pamięć o naszej nekropolii, za chęć pomocy. 

                                                      MIGAWKI ZE SPRZĄTANIA 

20 kwietnia 2016 r. 

Serdecznie dziękujemy Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli, zwłaszcza 9C klasie wraz z wychowawczynią Jolantą Nowosielską, za uporządkowanie miejsca wiecznego spoczynku swego patrona, za posadzenie kwiatów.

9 kwietnia 2016 r. 

Od 15 do 30 kwietnia bieżącego roku zapraszamy wilnian do wzięcia udziału w akcji "Wiosenne sprzątanie Rossy”. Na cmentarzu jest około 19 tyś grobów, większość z nich nie ma już opiekunów, nikt nie przyjdzie, aby je posprzątać. Zróbmy to za nich. Dziękujemy uczniom polskich szkół z Wilna i Wileńszczyzny, którzy popierają tę akcję, corocznie aktywnie pracują. Zawdzięczając im, nasza nekropolia wygląda porządniej. Zapraszamy do udziału wszystkie szkoły Wilna, wiemy, że w tej akcji biorą udział również szkoły litewskie. Jesteśmy im za to wdzięczni. Rossa – najstarszy cmentarz w Wilnie, to nasze wspólne dziedzictwo kulturowe: dbajmy o nie razem. Niech przykład młodych zachęci do udziału wszystkich wilnian.

1 kwietnia 2016 r.

   1 kwietnia bieżącego roku w miłej atmosferze kawiarni “Pan Tadeusz“ w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą z przyjaciółmi i z tymi, którzy pomogli w wydaniu książki poświęconej 25-leciu komitetu. Prezes Alicja Klimaszewska serdecznie podziękowała osobom zaangażowanym w wydanie tej publikacji. Podkreśliła, że to dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą, zostały zrealizowane marzenia. Szczególne podziękowania zostały skierowane pod adresem Czesławy Osipowicz, polonistki Gimnazjum im. Jana Pawła II, która bezinteresownie dokonała adiustacji tekstu, Dariusza Lewickiego – za pomoc w gromadzeniu materiałów i zdjęć. Wyrazy uznania za rzetelną pracę i piękne opracowanie graficzne skierowane były do Sławomira Subotowicza i Krystyny Ruczyńskiej, która pracowała nad korektą.    Wszyscy obecni otrzymali książkę z wyrazami podziękowania za wpieranie działalności SKOnSR.

 

 

14 marca 2016 r.

Ukazała się publikacja “Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą". Książka jest poświęcona 25-leciu działalności komitetu. Edycja została wydana dzięki wparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz pomocy Fundacji, “Pomoc Polakom na Wschodzie". Nakład – 200 egzemplarzy. Materiał zebrała i opracowała Alicja Klimaszewska. Wydanie jest dotowane, więc nie będzie go w sprzedaży. Szkoły i biblioteki polskie otrzymają gratisowo. Publikacja również trafi do rąk naszych przyjaciół i wszystkich tych, którzy przyczynili się do jej wydania, do wszystkich darczyńców.

 
 
Uwaga! Poszukujący grobów na Starej i Nowej Rossie!
 
W 2013 r.studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego z Instytutu Historii Sztuki dokonali inwentaryzacji grobów na Rossie. Spisy te są bardzo aktualne. Zostały one umieszczone na stronie internetowej: http://www.cmentarznarossie.info/index.php
Zapraszamy
 
 
 
Kochani Rodacy, nasi wierni zwolennicy!

Zwracamy się do Was z gorącą prośbą: przekażcie SKOnSR (Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą) 2% swego podatku dochodowego. Dla nas ważne każde euro, bo zawdzięczając Państwa pomocy, możemy ocalić kolejny pomnik.

Z góry dziękujemy.

Nasze rekwizyty:

Kod: 302448884

Swedbank Nr.LT027300010119551065

 

3 listopada 2015 r.

2 listopada na Starej Rossie odbyła się lekcja historii "pod chmurką". Lekcję o Antonim Odrowąż-Kamińskim – filarecie, towarzyszu młodości Adama Mickiewicza oraz o Tomaszu Życkim – profesorze Uniwersytetu Wileńskiego, który był jednym z nauczycieli A. Mickiewicza, prowadzili uczniowie i nauczycielki gimnazjum im. A. Mickiewicza. Udział wzięli klasa 3 gimnazjum (naucz. Elwira Bielawska) i klasa 8-c (naucz. Stanisława Wielisiejczyk). Lekcja była bardzo ciekawa, zawierała wiele interesującego materiału, przeplatana deklamacją wierszy. Słuchaczami byli: uczniowie gim. Jana Pawła II i uczniowie gim. J. I. Kraszewskiego były redaktorki z "Radia znad Willi" oraz wilnianie – pani Janina Milejko oraz inni.

2 listopada 2015 r.

Przedstawiciele SKOnadSR wrócili z kwesty na Powązkach.Tak jak od wielu lat uczestniczyli w zbiórce funduszy na renowację pomników. Zebrano 28628,80 złotych. Kwestować pomagali: Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej (prezes Małgorzata Chilińska) oraz Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna (prezes Dagmara Kliks). Jesteśmy im bardzo wdzięczni za okazaną pomoc.W kweście uczestniczyły-Alicja Klimaszewska,Jolanta Nowosielska

29 października 2015 r.

Na ręce J. E. ambasadora Rzeczypospolitej Jarosława Czubińskiego składam serdeczne podziękowanie wszystkim pracownikom placówki dyplomatycznej w Wilnie za udział w akcji "Jesienne sprzątanie cmentarza Stara Rossa" w dniu 28 października 2015 r.

W imieniu SKOnSR  prezes Alicja Klimaszewska

21 października 2015 r.

Zawdzięczając wiceprezesowi Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie DARIUSZOWI ŻYBORTOWI odbędzie po raz drugi kwesta "Wileńszczyzna-Rossie". Zostało już odebranych ponad 40 puszek do kwestowania.
Cieszymy się, że los wileńskiej nekropolii nie jest obojętny dla Rodaków rozsianych po całej ziemi wileńskiej. Serdecznie im dziękujemy.
 

29 września 2015 r.

W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników konkursu o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej. W konkursie tym startowała i prezes SKOnSR – Alicja Klimaszewska tylko w kategorii; Nagroda Zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza. Nominantów było wielu, w tym i zza granicy. Właśnie w kategorii zagranicznej wygrała nasza Prezes. Otrzymała Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej, pamiątkowy medal z wizerunkiem Mieczysława Gębaromicza i nagrodę pieniężną.  Nagrody wręczali: Marszałek Senatu-Mieczysław Borusewicz i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska.

   Mieczysław Gębarowicz pochodził z ziemi lwowskiej,lecz jego działalność i życie dorosłe są związane ze Lwowem.To polski uczony, humanista i historyk sztuki. W 1944 roku świadomie pozostał w ukochanym mieście, aby chronić i zabezpieczyć przed grabieżą i zniszczeniem cenne zbiory Ossolineum.

  Dziękując za przyznanie tak zaszczytnego tytułu i nagrody, Alicja Klimaszewska podkreśliła, że szczególnie cieszy ją fakt, że ona, kresowianka z Wilna, otrzymała wyróżnie tak znakomitego kresowiaka ze Lwowa.  Po oficjalnej części odbył się wspaniały koncert w wykonaniu KWARTETU WALASEK.

   Pani prezes serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomagają w pracy nad zachowaniem dziedzictwa kulturowege jakim jest nasza Nekropolia-Rossa.

 
 
 
31 lipca 2015 r. 
 
Komitet otrzymał  1430 euro na wydanie publikacji w związku 25-leciem SKOnSR.
 
 
Otrzymano pozwolenia na wyciągniecię pomnika
 
Otrzymano pozwolenie na wyciąganie pomnika rodziny Rostków...
Prezent dla Komitetu
 
Komitet serdecznie dziękuje Wydzialowi Konsularnemu ...
 
Dzisiaj zmarła współzalożycielka SKOnSR
 
 
Ubolewamy z powodu przedwczesnej śmierci Naszej Koleżanki - Haliny Jotkiałło...
 
Wiosenne porządki
 
Od 20 do 30 kwietnia na cmentarzu na Rossie odbywają się wiosenne porządki...
 
Straciliśmy swego wiernego Przyjaciela
 
8 kwietnia 2015 straciliśmy swego wiernego Przyjaciela...
 
Pomnik Izy Salmonowiczówny
 

10 października 2014 roku w pełnym blasku prace konserwatorskie przy...

Więcej...

Elżbieta i Bolesław Romerzy

Odnowę pomnika Elżbiety i Bolesława Romerów wsparł materialnie...

Więcej...

Spotkanie z polskimi ekspertami

1 sierpnia do Wilna przyjechali polscy eksperci, którzy będą...

Więcej...

15 lipca 2014 roku

Komitet nadal kontynuuje projekt ,,Elektroniczna baza danych...

Więcej...

Spotkanie prezesa SKOnSR ze Stowarzyszeniem Pamięć i Tożsamość ,,Skała“

W czerwcu 2014 roku odbyło się spotkanie prezesa SKOnSR...

Więcej...

Poddano konserwacji pomnik Gustawa (1864-1921) i Karola Geritzów

Karol Geritz (1844-1915) – weteran powstania styczniowego 1863r...

Więcej...

 

Konserwacja pomników dr.med. Władysława i jego brata Jarosława Szwengrubenów

Konserwacji dokonano dzięki mobilnemu wsparciu Polskiego...

Więcej...

10 lipca 2014

Na początku lipca bieżącego roku  zawarto umowy na renowację ...

Więcej...

20 czerwca 2014

W maju 2014 roku Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie kwestował na rzecz Rossy...

Więcej...

dr. med. Szwangruber Władysław

Pochodził ze szwedzkiej od dawna spolonizowanej rodziny...

Więcej...

Zebranie wspólnie ze szkołami miasta Wilna

20  marca bieżącego roku w murach DKP  odbyło się  coroczne zebranie...

Więcej...

 

Odrestaurowano zdjęcie znanego wileńskiego pianisty

Studenci Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego podczas prac ...

Więcej...

Gala wręczenia magrody im. prof. Aleksandra Gieysztora XV edycja

Gospodarzami  uroczystości  byli : Witold Zieliński - wiceprezes Zarządu Citi ...

Więcej...

Całą uroczystą galę w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie  prowadził Krzysztof Ziemiec.

Uroczystość 6 lutego

Delegacja komitetu SKOnSR - prezes Alicja Klimaszewska oraz członkowie...

Więcej...

Nowości

30 stycznia 2014 roku prezes Komitetu spotkała się z kierownikiem ...

Więcej...

Apel

Drodzy Rodacy! Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą ...

Więcej...

Spotkanie przedstawicieli SKO n SR z prezesem kapituły Fundacji Kronenberga

9 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli ....

Więcej...

Odpowiedź na nasz list

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasz list ...

Więcej...

Pozdrowienia

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia  ....

Więcej...

Chuligańskie zachowanie się

Komitet potępia chuligańskie zachowanie się turystów...

Więcej...

 

Ostatni akcent jesieni

Tym ostatnim akcentem było ukończnie ....

Więcej...

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora

SKOnSR została przyznana Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora....

Więcej...

Kwesta w Warszawie

1-3 listopada kwestowaliśmy na  Warszawskich...

Więcej...

Światełko dla Rossy

Więcej...

Cmentarz Bernardyński

Więcej...

Akcje

Zaczęły się 2 akcje: Sprzątanie Rossy i Światełko dla Rossy ...

Więcej...

Uroczystość na Rossie

Społeczny Komitet Opieki nad Starą...

Więcej...

Pomoc skautów z Irlandii Północnej

W końcu lipca i na początku sierpnia z wycieczką...

Więcej...

Odnowiono dwa pomniki weteranów powstania 1863 r.

W rodzinnym grobowcu na Starej Rossie spoczywa Seweryn...

Więcej...

Wsparcie finansowe

12 lipca 2013 roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ...

Więcej...

Złożono prośbę o wykonanie ekspertyzy

5 lipca 2013 roku złożono również prośbę do Wileńskiego ...

Więcej...

Pozwolenie na renowację

5 lipca 2013 roku otrzymano pozwolenie na renowację ...

Więcej...

Józef Gliński

Zawdzięczając finansowanemu wsparciu Ambasady Polskiej...

Więcej...

Bolesław Romer

Konserwacja pomnika ś.p. Bolesława Romera i jego żony...

Więcej...

Odnowienie kwatery rodziny ś.p. Dmochowskich

W kwaterze tej spoczywają ludzie bardzo zasłużeni dla kultury...

Więcej...

Sprzątanie Rossy 2013

W dniach 21-30 kwietnia 2013 roku, odbędzie się Akcja ...

Więcej...

Pożegnanie Adama Romana

Jego dorobek życiowy i twórczy – to hołd złożony ludziom i ...

Więcej...

Cześć jego pamięci...

21 lutego 2013 roku zmarł w Warszawie w wieku 97 lat ...

Więcej...

List  do członków AWPL

21 lutego 2013 r. został wysłany list do członków AWPL oddziału ...

Więcej...

Spotkanie 16 lutego

Podczas pobytu na Litwie Jego Ekselencji Bronisława Komorowskiego...

Więcej...

Serce dla serca - apel o pomoc

4 lutego SKOnSR postanowił przekazać na konto 12-letniej Czesławy...

Więcej...

List do radnych Samorządu m. Wilna

31 stycznia 2013 roku, wysłano list do radnych Samorządu miasta...

Więcej...

Spotkanie z aktywistami

1 lutego 2013 roku odbyło sięspotkanie z przewodnikami wycieczek...

Więcej...

Światełko pamięci

W okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świetych i Zaduszki...

Więcej...

Tłoka

W maju 2012 roku oprócz tradycyjnej akcji - wiosenne sprzątanie cmentarza...

Więcej...

Sprzątanie Rossy
Jest to coroczna akcja Komitetu we współpracy ze szkołami. Zorganizowane sprzątanie na cmentarzu odbywa się na wiosnę i jesienią...
                                                              Więcej...

Podaruj Światełko Rossie
Na Rossie większość grobów nie ma opiekunów. Jedni wyjechali, inni – poumierali. W Dzień Wszystkich Świętych i na Zaduszki cmentarz wygląda bardzo smutno...
                                                              Więcej...