Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu i śp. Jerzemu Surwile.

 

Zdjęcia

Planowane prace na Rossie

Renowacja pomników w 2015 roku:

1. Odnowa kwatery Maninich. W kwaterze tej spoczywa 5 osób, ale najważniejsze jest, że pochowany tutaj jest Jakub Manini - powstaniecz 1863 roku. Duży betonowy grobowiec z początku XX wieku jest w złym stanie. Taki jest los opuszczonych mogił.

2. Odnowa pomnika Macieja i Scholastyki Jamontów oraz Ludwiki z Jamontów. To rodzina zasłużona dla Wilna, związanie z powstaniem styczniowym 1863 roku. Świętokradcza ręka złodzieja zabrała krzyż z nagrobka, a inna wybiła zdjęcia fotoceramiczne.

3. Ś.P. ks. Józefa Songina. Księdza Kanonika, w latach przedwojennych był wikarym, a następnie proboszczem w parafii pod wezwaniem Św. Szepana Męczennika i Św. Jana Chrzciciela w Choroszczy, a w Wilnie był proboszczem w parafii Wszystkich Świętych. Choroszczanie prosili o zadbanie o jego grób. Szczególnie prosił o to obecny proboszcz Leszek Struk. 

4. Zawdzięczając Polskiemu Stowarzyszeniu Medycznemu na Litwie (prezes Daniel Lipski), a przede wszystkim Dariuszowi Żybortowi, który zatroszczył się o sponsora, zostanie poddany konserwacji pomnik Aniceba Remigera, doktora medycyny, uczęstnika powstania listopadowego 1830 r., społecznika, zesłańca na katorgę do Rosji.

5. Możliwe uda się dokonać remontów bieżacych.

Aktualności

 

20 października 2016 r. 

Odbyło się spotkanie SKOnSR z merem miasta Wilna Remigijusam Šimašiusam i pracownikami samorządu, odpowiedzialnymi za zachowanie spuścizny kulturowej. Komitet reprezentowali: prezes Alicja Klimaszewska, Adam Błaszkiewicz oraz Dariusz Żybort. SKOnSR pokazał merowi najważniejsze pomniki, które zawdzięczając finansowym środkom komitetu zostały poddane konserwacji i odnowieniu. Mer stolicy Litwy podziękował za dokonane prace i obiecał, że samorząd przyczyni się do zachowania starej nekropolii wileńskiej. 

 

11 października 2016 r. 

Szanowni wilnianie,

zbliża się Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Jak co roku odwiedzamy groby swoich najbliższych, staramy się uporządkować, zapalić światełko pamięci, postać w zadumie, pomodlić za zmarłych. Ale pamiętajmy o opuszczonych grobach, których już nikt nie odwiedza, a takich jest najwięcej na Starej Rossie. Dlatego Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą organizuje każdego roku w październiku dwie akcje: ,,Sprzątanie cmentarza" i ,,Światełko pamięci". Sprzątanie spada na barki uczniów szkół wileńskich i podwileńskich, jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, lecz zapraszamy i wilniuków. Druga akcja wymaga pomocy nasz wszystkich – jest to zbiórka zniczy, które zostaną zapalone na opuszczonych grobach w Dniu Wszystkich Świetych. Podarujmy to światełko pamięci naszym przodkom, udowodnijmy, że pamiętamy o nich. Znicze przynosimy do recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) lub do księgarni ,,Elephas" (ul. Olandų 11). Szkoły serdecznie prosimy o włączenie się do zbierania zniczy. Mamy nadzieję, że jak co roku tysiące światełek pamięci zapłonie na najstarszej wileńskiej nekropolii.

 

3 października 2016 r. 

Kochani!

   Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku przekazali SKOnSR 2% swego podatku dochodowego na ocalenie kolejnego pomnika. Z Waszą pomocą otrzymaliśmy 296 euro! 

Bóg zapłać.

27 września 2016 r. 

   26 września 2016 r. odbyło się na najstarszej wileńskiej nekropolii spotkanie prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicji Klimaszewskiej z uczniami z polskich szkół ponadgimnazjalnych z Polski na czele z kierownikiem Agatą Żukowską, która koordynuje projekt ,,Wrota Historii Ojczystej”. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla uczniów wybitnie uzdolnionych historycznie z polskich szkół ponadgimnazjalnych. Poprzez działania zamierza się poznać dokładnie i udokumentować historię Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie w latach 1918-1945 oraz współczesną historię tego regionu. Młodzież biorąca udział w projekcie zbiera informacje, szuka materiałów archiwalnych, kronik, starych zdjęć, przeprowadza wywiady z żyjącymi świadkami historii oraz dokumentuje losy tych, co już odeszli. Efekty pracy zostaną zebrane w naukową publikację elektroniczną, która następnie ukaże się na stronie internetowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego.

23 września 2016 r. 

   W 2014 r. udało się uratować jeden z najpiękniejszych pomników, wizytówkę naszej nekropolii, pomnik na grobie Izy Salmonowiczówny, który wieńczy delikatna postać anioła. Pomnik wznosi się nad wysokim i stromym zboczu, ma ponad 100 lat. Pomocną dłoń wyciągnęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, gdyż sfinansowało konserwację i przysłało wspaniałą ekipę fachowców, zawdzięczając którym pomnik odzyskał dawny blask. Dookoła pomnika kiedyś było wspaniałe ogrodzenie żeliwne, czas zrobił swoje, zostały resztki, ale na ich podstawie można odtworzyć całość. Szukaliśmy sponsora, marzyło się nam odtworzyć i ogrodzenie. Szczęście do nas uśmiechnęło i tym razem. Naszą prośbę o wparcie finansowe uwzlędnił Zarząd i Dyrektor generalny Ireneusz Jan Fąfara Spółki akcyjnej ,,Orlen Lietuva". Otrzymaliśmy niemałą sumę, którą wykorzystamy nie tylko na odtworzenie dawnego ogrodzenia, ale która także pozwoli dokonać konserwacji i pewnych zmian w pomniku Adama Piłsudskiego, młodszego brata Marszałka, wiceprezydenta m. Wilna, enatora Rzeczypospolitej (tzn. części betonowe zamienić na kamienne).       Na ręce generalnego dyrektora spółki ,,Orlen Lietuva" Ireneusza Jana Fąfary składamy serdeczne podziękowanie za wielki dar serca, za zrozumienie naszych intencji zachowania spuźcizny kulturowej. JE Ambasadorowi RP Jarosławowi Czubińskiemu dziękujemy za wsparcie naszych starań w otrzymaniu pomocy od ,,Orlen Lietuva". Podpisaliśmy już umowę ze spółką ,,Žybartuva" na wykonanie prac, która zatroszczy się również o otrzymanie potrzebnych pozwoleń. Mamy nadzieję, że wkrótce prace ruszą.

10 sierpnia 2016 r. 

    Jeszcze w czerwcu otrzymaliśmy wiadomość od pani Małgorzaty Chilińskiej, prezesa Oddziału w Warszawie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, że na początku lipca 2016 r. będzie w naszym grodzie grupa wolontariuszy z klubu "Rejs" ze Szczecina, którzy chcą przyczynić do uporządkowania naszej nekropolii. Serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie za tą cenną informację.

   "Rejs" – to ośrodek dla młodzieży męskiej od lat 10-ciu, prowadzi go instytucja kościelna Opus Dei.Wolontariat jest jednym z naważniejszych elementów ich działalności. W czasie wakacji starają się wyjechać na dwa tygodnie na obóz wolontariacki za granicę, dbają,by miał charakter międzynarodowy. W tym roku do Wilna przyjechali prosto ze Światowych Dni Młodzieży z 25 osobową grupą polsko-hiszpańską. Kierownikiem grupy był Paweł Błażewicz. Nie mają sponsorów. Wyjazdy finansuje sama młodzież i rodzice. Przez kilka lat jeździli do Lwowa, Teraz przyszedł czas na Litwę, w ubiegłym roku byli na Laudzie, pomagali również w Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. Teraz czas na Rossę.

  Niektórzy z nich mają korzenie wileńskie, ale to nie sentyment przywiódł ich do Wilna, tylko chęć pomocy, bo jak mówią: "Staramy się być tam, gdzie jesteśmy potrzebni".

Cześć i chwala IM za to. Serdeczne dzięki. Także dziękujemy dyrektorowi gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Adamowi Błaszkiewiczowi za pomoc w opiekowaniu się gośćmi.

   W imieniu SKOnSR Alicja  Klimaszewska

5 sierpnia 2016 r. 

   Kazimierz Malanowicz urodził się w 1884 r. w Brześciu. Od 1922 r. zamieszkał w Wilnie i jako asystent anatomopaloga (specjalista w zakresie anatomii patologicznej) pracował w zakładzie Anatomopologii Uniwersytetu im. Stefana Batorego. Mieszkał przy ulicy Dobrej Rady 1, niedaleko od Zakretu. Następnie mianowano go komendantem Szpitala Okręgowego Nr.3 .Zmarł w  1933 r. w Grodnie, ale został pochowany w Wilnie w cywilnej części Cmentarza Wojskowego na Antokolu.

   Miejscem spoczynku Kazimierza Malanowicza zainteresował się 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach (Polska). Wystąpili z cenną inicjatywą odnowy pomnika nagrobnego. Sprawą konserwacji zajął się lekarz tego szpitala dr. n. med. Zbigniew Kopociński. SKOnSR pomógł mu w załatwieniu potrzebnych formalności. Konsewację pomnika dokonał dr. hab. Janusz Smaza, profesor ASP w Warszawie wraz ze swoim uczniem Piotrem Owczarkiem.

   Serdecznie dziękujemy lekarzom 105 Kresowego Szpitala Wojskowego za ten dar serca. Życzymy Im pomyślności w ich niełatwej pracy ratowania ludzkiego życia.

31 lipca 2016 r. 

    30 lipca 2016 r. minęła setna rocznica śmierci księdza Jana Kurczewskiego. SKOnSR postanowił uczcić tą datę, zamawiając w intencji duchownego Mszę Świętą, która została odprawiona 31 lipca przez ks. Tadeusza Jasińskiego w kościele pw. Ducha Świętego, składając kwiaty na grobie, przypominając o nim w mass mediach.

   Ks. Jan Kurczewski ur. w 1854 r. w Daniszewie nad Wilią koło Smorgoni (dziś Białoruś) w rodzinie organisty. Kształcił się w Seminarium Duchownym w Wilnie oraz w Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej w Petersburgu, po ukończeniu krórej zdobył stopień magistra teologii. Po wyświęceniu na kapłana został nauczycielem religii w gimnazjum wileńskim oraz wykładowcą prawa kanonicznego i historii Kościoła w Seminarium Duchownym. Jednak wkrótce stracił pracę, ponieważ odmówił przyjęcia książek do nabożeństwa w jęz. rosyjskim. Za karę wysłano na probowstwo na wieś do Kiemieliszek. Po trzech latach pozwolono wrócic do Wilna i objąć probowstwo w kościele św. św. Jakuba i Filipa, który wkrótce odrestaurował. Los księdza Jana odmienił się, gdy biskupem wileńskim został Stefan Zwierowicz. Został mianowany kanonikiem Katedry św. Stanisława oraz prałatem. W 1899 r. zrzekł się probostwa i przeszedł do pracy w kurii biskupiej i w Seminarium Duchownym. Wykładał prawo kanoniczne, historię Kościoła, jęz.polski, kaznodziejstwo, filozofię. Sam był świetnym kaznodzieją. Kazania głosił w katedrze i kościołach parafialnych. Posiadał dar wysławiania się, dlatego na jego kazania przychodziły setki wiernych, prostotą mowy trafiał do ich serc i umysłów.

   Żył bardzo skromnie. Oto jak wspomina swój pobyt u prałata Czesław Jankowski,: ,,Stół, dwa krzesła pośrodku komnaty, stare biurko zawalone księgami, plikami papierów, starych dokumentów, gdzieś pod oknem: u ścian dwie trzy szafy pełne książek; para obrazów religijnej treści na ścianach – i to  już wszystko". Fascynowała go praca naukowa, dlatego zrzekł się profesorstwa i całkowicie  poświęcił się nauce, tylko do końca życia nie zrezygnował z głoszenia kazań.

   Ks. Jan Kurczewski napisał liczne prace religijne i kanoniczne. Pracował nad dziejami biskupstwa wileńskiego. Owocem tej pracy było wydanie książki "Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych (do 1912r.)“, napisał również pracę "Kościól zamkowy, czyli Katedra Wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju". Opisał dzieje poszczególnych obrazów i kościołow na Wileńszczyźnie. W swych pracach opierał się na źródłach, dzięki czemu miały dużą wartość. Wpływ na jego prace miała również atmosfera, króra powstała w mieście dzięki powstaniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ksiądz nie był inicjatorem jego powstania, mimo to musiał cieszyć dużym autorytem moralnym, bo wybrano go na pierwszego prezesa (1907 r.) i pełnił obowiązki prezesa aż do śmierci.

   Zmarł nagle na atak serca, wygłaszając kazanie podczas Mszy Świętej w Katedrze Wileńskiej. W pogrzebie ,mimo trudnego czasu okupacji niemieckiej, wzięło wielu wilnian: jego byli parafianie członkowie Towarzystwa Przyjaciól Nauk. Kondukt żałobny od katedry przez Starówkę szedł na Starą Rossę, na miejsce Jego wiecznego spoczynku (naprzeciw centralnej kaplicy). Na kamiennym pomniku wyryty napis głosi: ,,szambelan Jego Świętobliwości, prałat kapituły wileńskiej, magister teologii,zmarł 30 lipca 1916 r.“

                                                                                      Kwiaty i wieniec złożone 30 lipca 2016 r.

                                                                        przez SKOnSR na grobie ks. Jana Kurczewskiego.

28 maja 2016 r. 

Serdecznie dziękujemy naszym niezawodnym przyjaciołom: Związkowi Harcerstwa Polskiego na Litwie (przewodnicząca Sabina Maksimowicz i dyr. gimnazjum im. Jana Pawła Adam Błaszkiewicz) oraz Polskiemu Stowarzyszeniu Medycznemu na Litwie (prezes Daniel Lipski) za organizację kwesty na rzecz wileńskiej nekropolii. Inicjatorem medyków był wierny pomocnik Dariusz Żybort, który zachęcił również uczniów szkoły im. Szymona Konarskiego do kwestowania.W yrażamy uznanie dyrekcji szkoły za udział w naszych akcjach. A to znaczy, że zostanie uratowany kolejny pomnik na Rossie.

26 maja 2016 r. 

26 maja bieżącego roku odbyło się litewsko-polskie seminarium, poświęcone sprawie odnowy i restauracji Starej Rossy. Temat bardzo aktualny – może wreszcie  Samorząd miasta Wilna zabierze się do pracy. Organizatorami tego seminarium byli: Departament Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej i właśnie Samorząd m. Wilna. Ze strony polskiej byli zaproszeni przedstawiciele Polskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego. Zaproszono również prezes SKOnSR. Główny temat – to zapoznanie uczestników seminarium  z kompleksowym projektem prac, które mają przyczynić się do zmiany wyglądu cmentarza na lepsze. Na ten cel ma być przeznaczono 3 mln. euro, środki mają pochodzić z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a 30% - z budżetu samorządu. Powstaje pytanie: czy miasto potrafi wygospodarzyć taką sumę? Czy to tylko ,,obiecanki” przedwyborcze? Ale zajrzymy do tego projektu. Oto kilka obietnic:

1.W pierwszej kolejności poddane zostaną odnowie te pomniki nagrobne, które wymagają natychmiastowej interwencji, a takich jest niemało.

2. Remont ogrodzenia południowego (to od bramy centralnej w dół). Mamy nadzieję, że odnowiona zostanie i brama centralna. Ten mur południowy może runąć w każdej chwili, pod nim jest wiele pomników, grozi im zniszczenie.

3. Naprawa ścieżek i schodków.

4. Odnowa i renowacja kaplic cmentarnych (od wnętrza i z zewnątrz). Jest nadzieja, że główna kaplica przestanie być składem, że będzie w niej można odprawiać nabożeństwa za zmarłych, że kaplice zostaną solidnie zamknięte i nie będą gospodarzyli w nich narkomani oraz pijacy. SKOnSR jest jednak zaniepokojony, czy napisy pozostaną w oryginalnej pisowni, tzn. napisane po polsku, czy jednak po litewsku?

5. Umocnienie zboczy, a to jest bardzo ważne, bo usuwająca się ziemia zabiera pomniki nagrobne. ,,Zjeżdżają" one w dół, pokrywają się warstwą ziemi, zarastają chwastami i znika po nich ślad.

6. System odprowadzania wód deszczowych, które również przyczyniają do podmywania pomników, a następstwie do ich ruiny.

7. Zainstalowanie sieci kanalizacyjnej, oświecenia, instalacja kamer. Może wreszcie skończą się kradzieże…

Prawdopodobnie prace mają rozpocząć się w 2017 roku. 

27 kwietnia 2016 r. 

Rok temu nagle zmarła jedna z założycielek SKOnSR Halina Jotkiałło, która wiele lat pracy poświęciła zachowaniu polskiej spuścizny kulturowej oraz odnowie cmentarza Rossa. Komitet pamięta o Niej, bo po prostu Jej nam brak. Uczciliśmy pamięć składając kwiaty, zapalając znicze na grobie na cmentarzu Słonecznym (św. Piotra i Pawła) w Wilnie, uczestnicząc na Mszy Św. Światełko pamięci zapaliliśmy również od przyjaciół z Warszawy.

26 kwietnia 2016 r. 

Mimo niepomyślnej pogody (chłód i deszcze), większość szkół posprzątała swoje kwartały na cmentarzu Rossa. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. 26 kwietnia sprzątało cmentarz koło ZPL ,,Wileńska Młodzież Patriotyczna". Dużą niespodziankę sprawili pracownicy placówki dyplomatycznej Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Ambasadorem Jarosławem Czubińskim, którzy postanowili również uczestniczyć w tej akcji. Na ręce Ambasadora składamy podziękowanie i wyrazy uznania za pamięć o naszej nekropolii, za chęć pomocy. 

                                                      MIGAWKI ZE SPRZĄTANIA 

20 kwietnia 2016 r. 

Serdecznie dziękujemy Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli, zwłaszcza 9C klasie wraz z wychowawczynią Jolantą Nowosielską, za uporządkowanie miejsca wiecznego spoczynku swego patrona, za posadzenie kwiatów.

1 kwietnia 2016 r.

   1 kwietnia bieżącego roku w miłej atmosferze kawiarni “Pan Tadeusz“ w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą z przyjaciółmi i z tymi, którzy pomogli w wydaniu książki poświęconej 25-leciu komitetu. Prezes Alicja Klimaszewska serdecznie podziękowała osobom zaangażowanym w wydanie tej publikacji. Podkreśliła, że to dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą, zostały zrealizowane marzenia. Szczególne podziękowania zostały skierowane pod adresem Czesławy Osipowicz, polonistki Gimnazjum im. Jana Pawła II, która bezinteresownie dokonała adiustacji tekstu, Dariusza Lewickiego – za pomoc w gromadzeniu materiałów i zdjęć. Wyrazy uznania za rzetelną pracę i piękne opracowanie graficzne skierowane były do Sławomira Subotowicza i Krystyny Ruczyńskiej, która pracowała nad korektą.    Wszyscy obecni otrzymali książkę z wyrazami podziękowania za wpieranie działalności SKOnSR.

 

 

14 marca 2016 r.

Ukazała się publikacja “Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą". Książka jest poświęcona 25-leciu działalności komitetu. Edycja została wydana dzięki wparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz pomocy Fundacji, “Pomoc Polakom na Wschodzie". Nakład – 200 egzemplarzy. Materiał zebrała i opracowała Alicja Klimaszewska. Wydanie jest dotowane, więc nie będzie go w sprzedaży. Szkoły i biblioteki polskie otrzymają gratisowo. Publikacja również trafi do rąk naszych przyjaciół i wszystkich tych, którzy przyczynili się do jej wydania, do wszystkich darczyńców.

 
 
Uwaga! Poszukujący grobów na Starej i Nowej Rossie!
 
W 2013 r.studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego z Instytutu Historii Sztuki dokonali inwentaryzacji grobów na Rossie. Spisy te są bardzo aktualne. Zostały one umieszczone na stronie internetowej: http://www.cmentarznarossie.info/index.php
Zapraszamy
 
 
 
Kochani Rodacy, nasi wierni zwolennicy!

Zwracamy się do Was z gorącą prośbą: przekażcie SKOnSR (Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą) 2% swego podatku dochodowego. Dla nas ważne każde euro, bo zawdzięczając Państwa pomocy, możemy ocalić kolejny pomnik.

Z góry dziękujemy.

Nasze rekwizyty:

Kod: 302448884

Swedbank Nr.LT027300010119551065

 

3 listopada 2015 r.

2 listopada na Starej Rossie odbyła się lekcja historii "pod chmurką". Lekcję o Antonim Odrowąż-Kamińskim – filarecie, towarzyszu młodości Adama Mickiewicza oraz o Tomaszu Życkim – profesorze Uniwersytetu Wileńskiego, który był jednym z nauczycieli A. Mickiewicza, prowadzili uczniowie i nauczycielki gimnazjum im. A. Mickiewicza. Udział wzięli klasa 3 gimnazjum (naucz. Elwira Bielawska) i klasa 8-c (naucz. Stanisława Wielisiejczyk). Lekcja była bardzo ciekawa, zawierała wiele interesującego materiału, przeplatana deklamacją wierszy. Słuchaczami byli: uczniowie gim. Jana Pawła II i uczniowie gim. J. I. Kraszewskiego były redaktorki z "Radia znad Willi" oraz wilnianie – pani Janina Milejko oraz inni.

2 listopada 2015 r.

Przedstawiciele SKOnadSR wrócili z kwesty na Powązkach.Tak jak od wielu lat uczestniczyli w zbiórce funduszy na renowację pomników. Zebrano 28628,80 złotych. Kwestować pomagali: Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej (prezes Małgorzata Chilińska) oraz Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna (prezes Dagmara Kliks). Jesteśmy im bardzo wdzięczni za okazaną pomoc.W kweście uczestniczyły-Alicja Klimaszewska,Jolanta Nowosielska

29 października 2015 r.

Na ręce J. E. ambasadora Rzeczypospolitej Jarosława Czubińskiego składam serdeczne podziękowanie wszystkim pracownikom placówki dyplomatycznej w Wilnie za udział w akcji "Jesienne sprzątanie cmentarza Stara Rossa" w dniu 28 października 2015 r.

W imieniu SKOnSR  prezes Alicja Klimaszewska

21 października 2015 r.

Zawdzięczając wiceprezesowi Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie DARIUSZOWI ŻYBORTOWI odbędzie po raz drugi kwesta "Wileńszczyzna-Rossie". Zostało już odebranych ponad 40 puszek do kwestowania.
Cieszymy się, że los wileńskiej nekropolii nie jest obojętny dla Rodaków rozsianych po całej ziemi wileńskiej. Serdecznie im dziękujemy.
 

29 września 2015 r.

W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników konkursu o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej. W konkursie tym startowała i prezes SKOnSR – Alicja Klimaszewska tylko w kategorii; Nagroda Zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza. Nominantów było wielu, w tym i zza granicy. Właśnie w kategorii zagranicznej wygrała nasza Prezes. Otrzymała Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej, pamiątkowy medal z wizerunkiem Mieczysława Gębaromicza i nagrodę pieniężną.  Nagrody wręczali: Marszałek Senatu-Mieczysław Borusewicz i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska.

   Mieczysław Gębarowicz pochodził z ziemi lwowskiej,lecz jego działalność i życie dorosłe są związane ze Lwowem.To polski uczony, humanista i historyk sztuki. W 1944 roku świadomie pozostał w ukochanym mieście, aby chronić i zabezpieczyć przed grabieżą i zniszczeniem cenne zbiory Ossolineum.

  Dziękując za przyznanie tak zaszczytnego tytułu i nagrody, Alicja Klimaszewska podkreśliła, że szczególnie cieszy ją fakt, że ona, kresowianka z Wilna, otrzymała wyróżnie tak znakomitego kresowiaka ze Lwowa.  Po oficjalnej części odbył się wspaniały koncert w wykonaniu KWARTETU WALASEK.

   Pani prezes serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomagają w pracy nad zachowaniem dziedzictwa kulturowege jakim jest nasza Nekropolia-Rossa.

 
 
 
31 lipca 2015 r. 
 
Komitet otrzymał  1430 euro na wydanie publikacji w związku 25-leciem SKOnSR.
 
 
Otrzymano pozwolenia na wyciągniecię pomnika
 
Otrzymano pozwolenie na wyciąganie pomnika rodziny Rostków...
Prezent dla Komitetu
 
Komitet serdecznie dziękuje Wydzialowi Konsularnemu ...
 
Dzisiaj zmarła współzalożycielka SKOnSR
 
 
Ubolewamy z powodu przedwczesnej śmierci Naszej Koleżanki - Haliny Jotkiałło...
 
Wiosenne porządki
 
Od 20 do 30 kwietnia na cmentarzu na Rossie odbywają się wiosenne porządki...
 
Straciliśmy swego wiernego Przyjaciela
 
8 kwietnia 2015 straciliśmy swego wiernego Przyjaciela...
 
Pomnik Izy Salmonowiczówny
 

10 października 2014 roku w pełnym blasku prace konserwatorskie przy...

Więcej...

Elżbieta i Bolesław Romerzy

Odnowę pomnika Elżbiety i Bolesława Romerów wsparł materialnie...

Więcej...

Spotkanie z polskimi ekspertami

1 sierpnia do Wilna przyjechali polscy eksperci, którzy będą...

Więcej...

15 lipca 2014 roku

Komitet nadal kontynuuje projekt ,,Elektroniczna baza danych...

Więcej...

Spotkanie prezesa SKOnSR ze Stowarzyszeniem Pamięć i Tożsamość ,,Skała“

W czerwcu 2014 roku odbyło się spotkanie prezesa SKOnSR...

Więcej...

Poddano konserwacji pomnik Gustawa (1864-1921) i Karola Geritzów

Karol Geritz (1844-1915) – weteran powstania styczniowego 1863r...

Więcej...

 

Konserwacja pomników dr.med. Władysława i jego brata Jarosława Szwengrubenów

Konserwacji dokonano dzięki mobilnemu wsparciu Polskiego...

Więcej...

10 lipca 2014

Na początku lipca bieżącego roku  zawarto umowy na renowację ...

Więcej...

20 czerwca 2014

W maju 2014 roku Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie kwestował na rzecz Rossy...

Więcej...

dr. med. Szwangruber Władysław

Pochodził ze szwedzkiej od dawna spolonizowanej rodziny...

Więcej...

Zebranie wspólnie ze szkołami miasta Wilna

20  marca bieżącego roku w murach DKP  odbyło się  coroczne zebranie...

Więcej...

 

Odrestaurowano zdjęcie znanego wileńskiego pianisty

Studenci Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego podczas prac ...

Więcej...

Gala wręczenia magrody im. prof. Aleksandra Gieysztora XV edycja

Gospodarzami  uroczystości  byli : Witold Zieliński - wiceprezes Zarządu Citi ...

Więcej...

Całą uroczystą galę w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie  prowadził Krzysztof Ziemiec.

Uroczystość 6 lutego

Delegacja komitetu SKOnSR - prezes Alicja Klimaszewska oraz członkowie...

Więcej...

Nowości

30 stycznia 2014 roku prezes Komitetu spotkała się z kierownikiem ...

Więcej...

Apel

Drodzy Rodacy! Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą ...

Więcej...

Spotkanie przedstawicieli SKO n SR z prezesem kapituły Fundacji Kronenberga

9 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli ....

Więcej...

Odpowiedź na nasz list

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasz list ...

Więcej...

Pozdrowienia

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia  ....

Więcej...

Chuligańskie zachowanie się

Komitet potępia chuligańskie zachowanie się turystów...

Więcej...

 

Ostatni akcent jesieni

Tym ostatnim akcentem było ukończnie ....

Więcej...

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora

SKOnSR została przyznana Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora....

Więcej...

Kwesta w Warszawie

1-3 listopada kwestowaliśmy na  Warszawskich...

Więcej...

Światełko dla Rossy

Więcej...

Cmentarz Bernardyński

Więcej...

Akcje

Zaczęły się 2 akcje: Sprzątanie Rossy i Światełko dla Rossy ...

Więcej...

Uroczystość na Rossie

Społeczny Komitet Opieki nad Starą...

Więcej...

Pomoc skautów z Irlandii Północnej

W końcu lipca i na początku sierpnia z wycieczką...

Więcej...

Odnowiono dwa pomniki weteranów powstania 1863 r.

W rodzinnym grobowcu na Starej Rossie spoczywa Seweryn...

Więcej...

Wsparcie finansowe

12 lipca 2013 roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ...

Więcej...

Złożono prośbę o wykonanie ekspertyzy

5 lipca 2013 roku złożono również prośbę do Wileńskiego ...

Więcej...

Pozwolenie na renowację

5 lipca 2013 roku otrzymano pozwolenie na renowację ...

Więcej...

Józef Gliński

Zawdzięczając finansowanemu wsparciu Ambasady Polskiej...

Więcej...

Bolesław Romer

Konserwacja pomnika ś.p. Bolesława Romera i jego żony...

Więcej...

Odnowienie kwatery rodziny ś.p. Dmochowskich

W kwaterze tej spoczywają ludzie bardzo zasłużeni dla kultury...

Więcej...

Sprzątanie Rossy 2013

W dniach 21-30 kwietnia 2013 roku, odbędzie się Akcja ...

Więcej...

Pożegnanie Adama Romana

Jego dorobek życiowy i twórczy – to hołd złożony ludziom i ...

Więcej...

Cześć jego pamięci...

21 lutego 2013 roku zmarł w Warszawie w wieku 97 lat ...

Więcej...

List  do członków AWPL

21 lutego 2013 r. został wysłany list do członków AWPL oddziału ...

Więcej...

Spotkanie 16 lutego

Podczas pobytu na Litwie Jego Ekselencji Bronisława Komorowskiego...

Więcej...

Serce dla serca - apel o pomoc

4 lutego SKOnSR postanowił przekazać na konto 12-letniej Czesławy...

Więcej...

List do radnych Samorządu m. Wilna

31 stycznia 2013 roku, wysłano list do radnych Samorządu miasta...

Więcej...

Spotkanie z aktywistami

1 lutego 2013 roku odbyło sięspotkanie z przewodnikami wycieczek...

Więcej...

Światełko pamięci

W okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świetych i Zaduszki...

Więcej...

Tłoka

W maju 2012 roku oprócz tradycyjnej akcji - wiosenne sprzątanie cmentarza...

Więcej...

Sprzątanie Rossy
Jest to coroczna akcja Komitetu we współpracy ze szkołami. Zorganizowane sprzątanie na cmentarzu odbywa się na wiosnę i jesienią...
                                                              Więcej...

Podaruj Światełko Rossie
Na Rossie większość grobów nie ma opiekunów. Jedni wyjechali, inni – poumierali. W Dzień Wszystkich Świętych i na Zaduszki cmentarz wygląda bardzo smutno...
                                                              Więcej...