Jubileuszowy medal (moneta) SKOnSR „Wileńska Rossa”

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą ma zaszczyt zaprezentować Państwu medal (monetę) kolekcjonerski wydany w Mennicy Litewskiej z okazji perłowych godów organizacji non-profit!

Tylko 5 tys. egzemplarzy!

Awers: Anioł-geniusz pomnika nagrobnego Józefa Montwiłła – logo SKOnSR. Anioł ukazany w 3/4, zwrócony w lewą stronę, z lewą nogą wysuniętą do przodu. W prawej dłoni trzyma zapaloną pochodnię, lewą osłania płomień – symbol życia, światła wieczności. Z tyłu Anioła – Ω (litera Omega) – symbol końca życia, definitywnego kresu każdego zjawiska. Anioł ukazany jako potężniejsza istota, która pokonuje śmierć i ma szczególną symbolikę – organizacja non-profit przywraca do życia zniszczone, stare pomniki nagrobne. W otoku górą: Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą; dołem: 30 lat. Rewers: urna z sercem Marszałka Piłsudskiego, wokół urny – stylizowany wieniec i liczba 85 u dołu. W otoku górą www.rossa.lt ; dołem: 2020. Materiał: CuZn (stop z mosiądzu).

W dobie obecnej medal (monetę) kolekcjonerski w cenie 15 euro nabyć można tylko na Litwie w polskiej księgarni ,,Elephas” www.elephas.lt (w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76). Pieniądze uzyskane ze sprzedaży medala (monety) będą wykorzystane na odnowienie kolejnych pomników nagrobnych na zabytkowym cmentarzu na Rossie.

Niebawem medal (monetę) będzie można kupić także w Polsce.

Pomysłodawcą wydania medalu (monety) jest prezes SKOnSR Dariusz Żybort

Autor medalu (monety) – członek SKOnSR Dariusz Lewicki

Projekt wspiera Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie". Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Projekt częściowo finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego Pomocy Polonii i Polakom za granicą.