Fotorelacje z odnowionych pomników nagrobnych przez SKOnSR w 2019 r.

Pomnik nagrobny uczestniczki powstania styczniowego Karoliny Medekszy (1843-1915) na Nowej Rossie

Pomnik nagrobny Doroty Łowczynowskiej (1791-1880) na Starej Rossie

Pomniki nagrobne Radcy Stanu Kajetana Krossowskiego (1783-1854) i Józefy Krassowskiej (1797-1865) na Starej Rossie

Pomnik nagrobny Pauliny Hilchen (zm. 1908 r.) na Starej Rossie

Pomnik nagrobny księdza Stanisława Huniewicza (1880-1937) na Starej Rossie

 
 
 Pomnik nagrobny powstańca styczniowego Józefa Giedrojcia (1837-1909) na Starej Rossie
 
 
 
 Pomnik nagrobny Felicji Platerowej (1789-1864) na Starej Rossie
 
 
 
 Pomnik nagrobny powstańca styczniowego Lucyana Morykoni (1818-1893) na Starej Rossie
 
 
 Pomnik nagrobny Elizabeth Moriconi (1826-1900) na Starej Rossie
 
 
 
 Pomnik nagrobny Zofii Łopacińskiej (zm. 1917 r.) na Starej Rossie
 
 
 
Pomniki nagrobne Likszów (XX w.) i Kazimierza Geometra Borysewicza (1812-1896) na Starej Rossie
 
 
 
Pomnik nagrobny prezesa najwyższej Izby Kontroli Państwa Jana Żarnowskiego (1852-1926) na Starej Rossie
 
 
Grobowiec Rodziny Sakowiczów i Marczyków (koniec XIX w. - początek XX w.) na Starej Rossie
 
 
 
 Pomnik nagrobny pułkownika armii carskiej Antoniego Hryniewicza (1784-1871) na cmentarzu Bernardyńskim
 
 
 
Pomnik nagrobny powstańca styczniowego i kolportera książek Valentinasa Urbonavičiusa (1845-1929) na Starej Rossie