Jubileusz 75-lecia konserwatora i restauratora Kęstutisa Norkūnasa

Przed 75 laty, 14 września 1948 r. w Wilnie urodził się Kęstutis Norkūnas - doświadczony rzeźbiarz i konserwator zabytków. Ojciec, Petras Norkūnas - lekarz, profesor, prekursor chirurgii na Litwie; matka - Aldona Norkūnienė - wokalistka z wieloletnim doświadczeniem w chórze Teatru Opery i Baletu w Wilnie. 

Po ukończeniu szkoły i czteroletniej szkoły sztuki, Kęstutis Norkūnas wstąpił na studia w Instytucie Sztuk Rzeźbiarskich. Z powodu nieporozumień z ówczesnym kierownikiem wydziału zrezygnował ze studiów i rozpoczął pracę w Pracowni Konserwacji Zabytków w Wilnie. Dorobek zawodowy mężczyzny jest naprawdę obfity. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu konserwacji i restauracji. W ciągu pięćdziesięciu lat przywracał piękno historycznym zabytkom na Litwie. W Wilnie dokonał rekonstrukcji m.in. w kościołach, takich jak św.św. Piotra i Pawła na Antokolu, św. Kazimierza, św. Krzyża (Bonifratrów), Najświętszego Serca Pana Jezusa (Trynitarzy), św. Michała, św.św. Janów, Wniebowstąpienia Pańskiego (Misjonarzy),  św. Ducha, św.św. Filipa i Jakuba, Znalezienia Krzyża Świętego, Wszystkich Świętych. Prócz tego odrestaurował rzeźby w wileńskim kościele ewangelickim, rzeźby atlantów przy Pałacu Tyszkiewiczów. 

Jest członkiem Litewskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, członkiem Litewskiego Stowarzyszenia Restauratorów i Rady Konserwatorów Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Litwy. Tutaj warto zaznaczyć, że na początku bieżącego stulecia uczestniczył w pracach restauratorskich na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie (projekt został objęty honorowym patronatem ówcześnych prezydentów Litwy i Polski). Od  ponad dwudziestu lat współpracuje ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) i odnawia nagrobki Na Starej i Nowej Rossie. Ma kochającą żonę Jūratę, dwóch synów: Mantasa - lekarza fizjoterapeuta, osteopata oraz Vytautasa - restauratora.