Główna akcja filmu "Wilno 1939" toczy się Na Rossie

„Wilno 1939” to tytuł nowego fabularyzowanego filmu dokumentalnego, który ma pokazać obronę Wilna w dniach 18-19 września. Główna akcja filmu o obronie Wilna we wrześniu 1939 r. toczy się na cmentarzu Na Rossie, gdzie obok Mauzoleum „Matki i Serce Syna” walczyli polscy żołnierze. Zdjęcia w Wilnie trwały dwa dni. Oprócz cmentarza Na Rossie – przy Ostrej Bramie. Zdaniem rekonstruktorów, jest to żywa lekcja historii. Realizacja historycznego filmu na planie współczesnego miasta to wiele wyzwań. Twórcy filmu chcą rozprawić się z rosyjską i białoruską propagandą, która głosi, że 84 lata temu nie było agresji ZSRR. Historycy są zdania, że siły sowieckie atakujące miasto były tak potężne, że jego obrona mogła mieć jedynie symboliczny charakter. Film będzie można obejrzeć jeszcze w tym roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
(Na podstawie: TVP/Dorota Paluch; fot. Rafał Marcinkiewicz)