Uszkodzono drzwi w centralnej kaplicy na Starej Rossie

5 marca 2023 r. członkini SKOnSR i przewodniczka Alina Obolewicz spostrzegła, że zostały uszkodzone drzwi po stronie zewnętrznej w centralnej kaplicy na Starej Rossie, gdzie spoczywają szczątki powstańców styczniowych. O akcie wandalizmu została poinformowana administracja cmentarza. Z wstępnej informacji w kaplicy nic nie zostało zniszczone. Miejmy nadzieję, że sprawdzenie monitoringu będzie pomocne w wykryciu sprawcy.

(Fot. członkini SKOnSR Alina Obolewicz)