Obchody Święta Konstytucji 3 Maja na Cmentarzu na Rossie

W związku z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Cmentarzu na Rossie organizacje zrzeszające Polaków na Litwie, a także Ambasada RP w Wilnie złożyły wieńce. 

Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska podziękowała wszystkim osobom, które w deszczową pogodę przybyły na nekropolię, aby uczcić Konstytucję 3 maja. Jak podkreśliła, dzisiaj mamy szczególny dzień, który obchodzimy wspólnie z Litwinami.

Ambasador również złożyła życzenia z okazji tego państwowego święta. „Chcemy uczcić fakt, że 230 lat temu nasi przodkowie uchwalili najbardziej nowoczesną konstytucję w Europie. Kiedy mówię nasi przodkowie, mam na myśli mieszkańców Korony oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, Polaków, Litwinów, ludzi różnych narodowości. Łączyło ich umiłowanie Ojczyzny i wolności” – powiedziała Ambasador Doroszewska.

Jak dodała, tegoroczne obchody tego święta szczególnie zbliżają Polskę i Litwę. Rok 2021 został przez parlamenty obu krajów ogłoszony Rokiem Konstytucji 3 maja. Na Litwie – także rokiem Wzajemnego Zawierzenia Obojga Narodów.

(Na podstawie: Ewelina Knutowicz, zw.lt)

(Fot. Roman Niedźwiecki, zw.lt)