Fotorelacje z odnowionych pomników nagrobnych przez SKOnSR w 2020 r.

Pomnik nagrobny Wacława Wolskiego (1866-1895) na Starej Rossie / Według kartoteki Wacława Wejtki pierwotna figura anioła była z kotwicą

Pomnik nagrobny Sławomira Ottowicza (1925-1934) na Starej Rossie / Według kartoteki Lucjana Uziębły pierwotny nagrobek był w formie "cementowego pomnika z odlewem aniołka, z żelaznym krzyżykiem"

Pomnik nagrobny księdza Leopolda Waszkiewicza (1842-1907) na starej Rossie

Pomnik nagrobny księdza Andrzeja Praniewicza (1857-1881) na Starej Rossie

Pomnik nagrobny księdza Konstansa Ejmonta (1818-1898) na Starej Rossie

Pomnik nagrobny Marii Soroko (1858-1878), Kazimierza Soroko (1861-1880) i Michała Soroko (1864-1881) na Starej Rossie

Pomnik nagrobny lekarza Donata Rejkowskiego (1814-1892) na Starej Rossie / Według kartoteki Wacława Wejtki nagrobek był pierwotnie zwieńczony urną z białego marmuru

Pomnik nagrobny lekarza, radcy miasta Wilna Antoniego Pisani (1872-1919) na Starej Rossie

 

Pomnik nagrobny księdza Karola Soroczyńskiego (zm. 1882 r.) na Starej Rossie / Według notatki Wacława Wejtki z dn. 14 września 1934 r. figura Maryi miała obitą głowę. Po tej dacie rzeźba została poddana konserwacji

Pomnik nagrobny księdza Feliksa Stankowicza (1803-1881) na Starej Rossie

Pomnik nagrobny księdza Feliksa Bugajły (1801-1884) na Starej Rossie

Pomnik nagrobny Julii Nervo (1849-1867) na Starej Rossie

Pomnik nagrobny Amelii Nervo (1857-1874) na Starej Rossie

Grobowiec Matyldy Paszkowskiej (1849-1917) i Władysława Paszkowskiego (1832-1895) na Starej Rossie

Pomnik nagrobny Kacpra Piłsudskiego (1879-1915) na Starej Rossie

Pomnik nagrobny posterunkowego Józefa Karpowicza (1899-1938) na Nowej Rossie

Pomnik nagrobny powstańca styczniowego Juliana Walkowskiego (pochowanego w Pskowie) i Wandy z Walkowskich na cmentarzu Bernardyńskim 

Wzniesiony nowy pomnik nagrobny aktorowi, reżyserowi, dyrektorowi teatru Zbigniewowi Śmiałowskiemu (1885-1943) na cmentarzu Bernardyńskim