Fotografia pogrzebowa i trumienna

Kondukt pogrzebowy zmarłego Jonasa Basanavičiusa. 21.02.1927 // archiwum Państwowej Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie

Pogrzeb Jonasa Basanavičiusa na cmentarzu na Rossie. 21.02.1927 // archiwum Państwowej Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie

Pogrzeb Jonasa Basanavičiusa na cmentarzu na Rossie. 21.02.1927 // archiwum Państwowej Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie

Pogrzeb Joachima Lelewela. Kościół św. Janów. 25.09.1929 // Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Pogrzeb Joachima Lelewela – orszak profesorów, Senatów Akademickich i rektorów. 25.09.1929 // Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Przedstawiciele rządu i władz Uniwersytetu Stefana Batorego w kondukcie pogrzebowym Joachima Lelewela, którego zwłoki sprowadzono z Paryża specjalnie na jubileusz 350-lecia istnienia uczelni. Orszak przechodzi ul. Wielką na odcinku pomiędzy ul. Świętojańską i Zaułkiem Szwarcowym w drodze z kościoła św. Janów na Cmentarz Na Rossie. 25.09.1929 // fotopolska.eu

 Pogrzeb Henryka Zajewskiego w 1934 r. // Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego w Wilnie. Kondukt pogrzebowy na ulicach miasta. 12.05.1936 // Narodowe Archiwum Cyfrowe

Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego w Wilnie. W kościele św. Teresy 12.05.1936 // szukajwarchiwach.gov.pl

Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego w Wilnie. W kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej 12.05.1936 // archiwum SKOnSR

Pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego w Wilnie. Kondukt pogrzebowy na ulicach miasta 12.05.1936 // archiwum SKOnSR

Trumny Władysława Zykusa i Józefa Kunickiego są wnoszone do nieistniejącego dzisiaj kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Wilnie 17.08.1936 

Msza św. w intencji Władysława Zykusa i Józefa Kunickiego w nieistniejącym dzisiaj kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Wilnie 17.08.1936

Trumny Władysława Zykusa i Józefa Kunickiego są wynoszone z nieistniejącego dzisiaj kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Wilnie 17.08.1936

Trumny Władysława Zykusa i Józefa Kunickiego są wynoszone z nieistniejącego dzisiaj kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Wilnie 17.08.1936

Trumny Władysława Zykusa i Józefa Kunickiego są niesione ulicami Wilna 17.08.1936

Trumny Władysława Zykusa i Józefa Kunickiego są niesione ulicami Wilna 17.08.1936

Trumny Władysława Zykusa i Józefa Kunickiego są niesione ulicami Wilna 17.08.1936

Trumny Władysława Zykusa i Józefa Kunickiego są niesione ulicami Wilna 17.08.1936

Trumny Władysława Zykusa i Józefa Kunickiego są niesione ulicami Wilna 17.08.1936

Trumny Władysława Zykusa i Józefa Kunickiego są niesione ulicami Wilna 17.08.1936

Pogrzeb Władysława Zykusa i Józefa Kunickiego na Starej Rossie w Wilnie 17.08.1936

Pogrzeb Władysława Zykusa i Józefa Kunickiego na Starej Rossie w Wilnie 17.08.1936

Pogrzeb Władysława Zykusa i Józefa Kunickiego na Starej Rossie w Wilnie 17.08.1936

Pogrzeb Władysława Zykusa i Józefa Kunickiego na Starej Rossie w Wilnie 17.08.1936

Pogrzeb poety i pisarza Kazysa Boruty na Starej Rossie 11.03.1965 // Muzeum Literatury Litewskiej Maironis (MLLM)

 

Pogrzeb poety i pisarza Kazysa Boruty na Starej Rossie 11.03.1965 // Muzeum Literatury Litewskiej Maironis (MLLM)

Pogrzeb poety i pisarza Kazysa Boruty na Starej Rossie 11.03.1965 // Muzeum Literatury Litewskiej Maironis (MLLM)

Pogrzeb poety i pisarza Kazysa Boruty na Starej Rossie 11.03.1965 // Muzeum Literatury Litewskiej Maironis (MLLM)

Pogrzeb poety i pisarza Kazysa Boruty na Starej Rossie 11.03.1965 // Muzeum Literatury Litewskiej Maironis (MLLM)

Pogrzeb poety i pisarza Kazysa Boruty na Starej Rossie 11.03.1965 // Muzeum Literatury Litewskiej Maironis (MLLM)

Pogrzeb poety i pisarza Kazysa Boruty na Starej Rossie 11.03.1965 // Muzeum Literatury Litewskiej Maironis (MLLM)

Żona Emilija przy zmarłym mężu Vincasu Mykolaitisu-Putinasu (czerwiec 1967 r.) // nieznany fotograf, Muzeum Literatury Litewskiej Maironis (MLLM)

Pogrzeb poety i prozaika Vincasa Mykolaitisa-Putinasa (czerwiec 1967 r.) // Muzeum Literatury Litewskiej Maironis (MLLM)

 

Pogrzeb Wacława Turuto na cmentarzu na Rossie. Kondukt pogrzebowy. Koniec lutego 1995 r. // fot. Robert Lewicki

Pogrzeb Wacława Turuto na cmentarzu na Rossie. Koniec lutego 1995 r. // fot. Robert Lewicki

 

Pogrzeb Wacława Tuturo na cmentarzu na Rossie. Koniec lutego 1995 r. // fot. Robert Lewicki

Pogrzeb Wacława Turuto na cmentarzu na Rossie. Koniec lutego 1995 r. // fot. Robert Lewicki

Pogrzeb hrabiny Cecylii Elżbiety Krasickiej (1928-2023) na cmentarzu Na Starej Rossie w kaplicy Kaszyców, w rodzinnym grobowcu (19.01.2024) // fot. archiwum Andrzeja Korzeniowskiego

Pogrzeb hrabiny Cecylii Elżbiety Krasickiej (1928-2023) na cmentarzu Na Starej Rossie w kaplicy Kaszyców, w rodzinnym grobowcu (19.01.2024) // fot. archiwum Andrzeja Korzeniowskiego