Ikonografia

Fragment cmentarza Na Starej Rossie w okresie I wojny światowej. Widoczna tylna ściana nieistniejącego już dzisiaj kolumbarium // autor zdjęcia nieznany. Archiwum prywatne Dainiusa Raupelisa

Fragment cmentarza Na Starej Rossie w okresie I wojny światowej. Widoczne kaplice Mączyńskich i Jeleńskich oraz drewniany domek dozorcy nekropolii // 
autor zdjęcia nieznany. Archiwum prywatne Dainiusa Raupelisa

Nagrobek Izy Salmonowiczównej (1877-1901) Na Starej Rossie // zdjęcie nieznanego autora z 1949 r. Historyczne Muzeum w Trokach

Centralna kaplica cmentarna Na Starej Rossie // Fot. Jan Bułhak, 1910-1939, archiwum państwowej biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie)

Rodzina kolejarza Adama Podoleckiego (1872-1937) przy jego grobie na Starej Rossie. Na zdjęciu po prawej syn Antoni z córką Ireną i synem Januszem, w głębi pomoc domowa Podoleckich, z lewej Stanisława Podolecka (żona Antoniego), Jadwiga Dąbrowska (córka zmarłego Adama), Wanda Podolecka (córka Antoniego) oraz Jerzy i Eleonora Dąbrowscy (dzieci Jadwigi). 17 luty 1937 r. // Dominika Leszczyńska. Kolejarze z Wileńszczyzny. Warszawa. 2022, s. 44.

Wejście na cmentarz Rossa w Wilnie // Pismo Tygodniowe Ilustrowane. Warszawa. 1902. Nr. 51, s. 1010

Fragment Cmentarza Na Starej Rossie. W głębi widoczny grobowiec Ignacego i Weroniki Korwin-Milewskich // Narodowe Archiwum Cyfrowe, fot. 1935-1939

Do 1979 r. na cmentarzu na Starej Rossie znajdował się nagrobek jednego z najbardziej znanych artystów cyrkowych Massimiliano Truzziego, z inicjatywy prywatnej przeniesiony na cmentarz Eigulių w Kownie, stan z 1972 r. Fot. Eugenijus Danilevičius (archiwum prywatne Vidy Girininkienė)

Widok Cmentarza na Rossie z lat 1936-1939, drukarz nieznany // Polona.pl

Aleja cmentarza na Rossie. 1926 r. // fot. Juliusz Kłos (Cmentarz na Rossie w Wilnie: historia, sztuka, przyroda. Kraków. 2019, s. 339)

Procesja pielgrzymów z Sejn na cmentarzu na Rossie podczas Zielonych Świątek (Zesłania Ducha Świętego) w 1907 r. (Šaltinis. 1907, Nr. 31, s. 489)

Grobowiec rodziny Jastrzębiec - Kozłowskich na cmentarzu na Starej Rossie. Stan z 4 dzies. XX w. (archiwum prywatne Katarzyny Kozłowskiej) 

Nagrobek Franusia Bromirskiego na cmentarzu na Nowej Rossie. Stan z IV dzies. XX w. (archiwum prywatne Andrzeja Szachnowicza)

Stara Rossa. 1926 r. Autor Juliusz Kłos. (Cmentarz na Rossie w Wilnie: historia, sztuka, przyroda. Kraków. 2019, s. 222)

Grobowiec Franciszki i Heronima Rudaś na cmentarzu na Nowej Rossie. Stan z ok. 1937 r. (Cmentarz na Rossie w Wilnie: historia, sztuka, przyroda. Kraków. 2019, s. 222)

Zdjęcie autorstwa Józefa Czechowicza z 1880 r. przedstawiające nagrobek Euzebiusza Tomasza Słowackiego (ur. 15.11.1773, zm. 10.11.1814) – polskiego teoretyka i historyka literatury, tłumacza, dramatopisarza, poety, pedagoga, ojca Juliusza Słowackiego. (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Odbitka na papierze albuminowym (ok. 1885 r.) nieznanego autora przedstawiająca nagrobek Ludwika Franciszka Władysława Syrokomli (ur. 29.09.1823, zm. 15.09.1862) – polskiego poety i tłumacza epoki romantyzmu, nazywanego często lirnikiem wioskowym, autora ironicznych wierszy stylizowanych na XVIII-wieczną sielankę oraz przyśpiewek ludowych // Źródło: polona.pl

Pocztówka (autor Bolesław Stadziewicz 1906-1907 r.) przedstawiająca nagrobek Ludwika Franciszka Władysława Syrokomli (ur. 29.09.1823, zm. 15.09.1862) 

Pocztówka (I dzies. XX w.) z archiwum państwowej biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie.

Zdjęcie autorstwa polskiego fotografa i malarza Stanisława Filiberta Fleurego z 1895 r. przedstawiające na Starej Rossie wybudowaną neogotycką kaplicę pogrzebową, (Vilniaus vaizdų atvirukai 1897-1915. Litewskie muzeum narodowe, 2005, s. 533)

Żołnierze 85 p.p. Strzelców Wileńskich z Nowej Wilejki składają wieńce na Nowej Rossie w dniu swojego święta pułkowego 15.08.1937 (wilnoteka.lt)

Na facebooku w grupie ,,Wilno-obrazki z przeszłości“ zrzeszającej miłośników miasta, administrator pan Waldemar Wołkanowski zamieścił stare zdjęcie i ciekawą informację, a mianowicie: ,,Niegdyś był to częsty i "normalny" dla wilnian obrazek...... kondukt żałobny z karawanem zmierzający na cmentarz Rossa. Na poniższym kadrze z początku XX wieku, fotograf uchwycił kondukt na kamiennym wiadukcie, który był "składową" (i jest nadal) ulicy Rossa. Kondukt raczej skromny, a więc i zmarły nie był prawdopodobnie znaczną osobą“.


Pochówki w krypcie centralnej kaplicy cmentarnej na Starej Rossie. Stan zachowania z roku 1991. (Archiwum Departamentu Ochrony Zabytków Litwy, F5-6940)

(Wiadomości Ilustrowane. 1914. Nr. 21, okładka)

Fragment cmentarza na Rossie (zdjęcie nestora polskiej fotografii Jana Bułhaka // Wydawnictwo Iskry, 1935, Nr. 9, okładka)

Fragment cmentarza w pobliżu głównej kaplicy na Starej Rossie. 1936 r. (archiwum SKOnSR)

Pocztówka z XIX wieku (archiwum Państwowej Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie) 

Fragment cmentarza na Rossie widziany ze ścieżki Wzgórza Literatów. Widok sprzed 1939 r. (Edmund Małachowicz. Cmentarz na Rossie w Wilnie. Wrocław-Warszawa-Kraków. 1993, s. 82)

Zdjęcie przedstawiające litewskich uczniów z 4 klasy ze Szkoły Początkowej Nr. 1 w Poniewieżu na Starej Rossie obok miejsca pochówku litewskiego lekarza, sygnatariusza aktu niepodległości Litwy 1918 r. Jonasa Basanavičiusa - około 1939 r. (www.europeana.eu)

 

Pocztówka ze zdjęciem przedstawiająca miejsce pochówku sygnatariusza aktu niepodległości Litwy 1918 r. Jonasa Basanavičiusa na Starej Rossie - 3-4 dzies. XX w. (www.limis.lt)