Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Sprzątanie Rossy

Jest to coroczna akcja Komitetu we współpracy ze szkołami. Zorganizowane sprzątanie na cmentarzu odbywa się na wiosnę i jesienią. Komitet do współpracy zaprasza szkoły wileńskie. Większość z nich nigdy nie odmawia. Są to szkoły im Adama Mickiewicza, im. Władysława Syrokomli, Szkoła na Lipówce, Szkoła im. Szymona Konarskiego.

Cmentarz jest podzielony na kwartały, a jest ich 18. W 2010 roku szkoły wybrały kwartał, który będą sprzątać na wiosnę i jesienią. Nie wszystkie kwartały znalazły opiekunów. Na szczęście włączyły się szkoły podwileńskie, np. Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca, Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego z Niemieża, Szkoła Średnia z Grzegorzewa, szkoła – przedszkole „Zielone Wzgórze” z Nowej Wilejki. Niektóre lata były trudne, bo firma opiekująca się cmentarzem „Rasųvalda“ nie miała sprzętu do sprzątania. Komitet musiał kupić trochę sprzętu. Teraz nowa firma „Aketonas” jest lepiej zaopatrzona w sprzęt, trzeba tylko z kierowniczką cmentarza omówić się na określony dzień, a wyda potrzebny sprzęt.