Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Ks. Walerian Różycki   [ 1827 - 1902 ]

To ksiądz, uczestnik powstania. Krzyż postawiono w 1936 r.  

Na nim nadpis: ,, Męczennik Ks.Kan. Walerian Różycki Dr. Św. teologii i prawa, proboszcz parafii Kliczków koło Sieradza".

Za udział w powstaniu został zesłany nad Ocean Lodowaty, gdzie spędził około 40 lat. Zmarł w Wilnie. Zasługuje na godniejsze upamiętnienie. Spoczywa w sektorze nr.3.

Pomnik odnowiony staraniem SKOnSR. 

Należy do: