Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Gaspar Malecki   [ 1841 - 1917 ]

Jest jednym z weteranów powstania styczniowego. Należy do patriotycznej młodzieży ówczesnego okresu. Był powstańczym naczelnikiem powiatu Wiłkomiersiego, przybrał pseudonim Kasperowicz. Początkowo walczył na czele swego oddziału, a później przyłączył się do partii Z.Sierakowskiego. Jako dowódca 8 batalionu śledził ruch wojsk rosyjskich na odcinku Wilno – Dynenburg. Stoczył wiele potyczek i dużych bitw. Po upadku powstania w końcu 1863 roku wyjechał do Francji, skąd powrócił dopiero w 1895 roku. Spoczywa w sektorze Nr.18.

 

Należy do: