Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Franciszek Lipień   [ 1841 - 1933 ]

Mając 22 lata brał udział w powstaniu styczniowym, należał do tej patriotycznej młodzieży, która uważała, że walka o wolność i niepodległość jest sprawą najważniejszą w ich życiu. Walczył na Białorusi w oddziałach W.Koziell – Poklewskiego i M.Czyżyka w rejonie Starej Wilejki i Borysowa. Pojmano go i zesłano na Syberię. Po 17- tu latach katorgi wrócił do Wilna i tutaj zamieszkał, poświęcił się działalności dobroczynnej. Zmarł w wieku 89 lat. Spoczywa w sektorze Nr.14.

 

Należy do: