Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Antoni Kruszewski   [ ? - 1915 ]

Warto wspomnieć o jego bracie Adamie Kruszewskim (1841-1862). Był to działacz rewolucyjny i patriotyczny w roku 1861 na Litwie i Białorusi. W latach 1860-1862 uczestniczył w tajnej organizacji wojskowej w Petersburgu, gdzie się uczył, utrzymywał kontakty z J, Dąbrowskim i F. Warowskim, a przez nich i Z. Sierakowskim i z P.Dalewskim, którzy pod pozorem ,,wieczorów literackich" prowadzili przygotowanie do powstania 1863 r. A w powstaniu z bronią w ręku walczył młodszy brat Adama Antoni Kruszewski. Zmarł 24 lipca 1915 r. Obaj spoczywają na Starej Rossie w sektorze Nr.12.

Należy do: