Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Julia Jaguczańska   [ 1844 - 1916 ]

Urodziła się w 1844 roku w Wilnie. Mając 19 lat przyłączyła sie do organizacji powstańczej. Była przyjaciółką Pauliny Kondratowiczowej, żony Władysława Syrokomli. Za udział w organizacji powstańczej została aresztowana i więziona w poklasztornych więzieniach wileńskich. Aresztowano ją za przechowywanie dokumentów dotyczących udziału braci Dalewskich w powstaniu styczniowym. W 1864 roku została wywieziona do Nowochoperska w północnej Rosji. Na zesłaniu spędziła 11 lat. Do Wilna mogła powrócić dopiero w 1875 roku. Zmarła w Wilnie w 1916 roku, mając 72 lata i pochowana została obok swej przyjaciółki.

Należy do: