Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Wacław Bułharowski   [ 1833 - 1895 ]

Urodził się w 1832 roku, kształcił się w Wilnie, otrzymał pracę referenta w biurze gubernatora. Jednocześnie należał do tajnej organizacji niepodległościowej, która zajmowała się organizacją powstania, ktoś o tym doniósł, za co został pozbawiony stanowiska, groziło mu aresztowanie i zesłanie na Syberię. Cudem uniknął kary. Zmarł w 1895 roku  wieku lat 63.

Pomnik został poddany konserwacji przez SKOnSR.

Należy do: