Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Stanisław Bułharowski   [ 1840 - 1906 ]

Przedstawiciel patriotycznej rodziny, urodził się w 1840 roku. Kształcił sie w Moskwie, studiował matematykę. Był członkiem polskiej organizacji niepodległościowej w latach 1862-1863, był jednym z jej przywódców. Gdy dowiedział się o wybuchu powstania na Litwie, porzucił studia, by wziąść udział w powstaniu styczniowym. Został aresztowany i zesłany na Syberię. Po amnestii zamieszkał w Warszawie, był bardzo ceniony za prawość i szlachetność serca. Zmarł w Warszawie w 1906 roku, ale jego ostatnią wolą było, żeby pochować go w Wilnie w rodzinnym grobie.

Pomnik poddany konserwacji SKOnSR w 2005 r.

Należy do: