Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   26 września 2016 r. odbyło się na najstarszej wileńskiej nekropolii spotkanie prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicji Klimaszewskiej z uczniami z polskich szkół ponadgimnazjalnych z Polski na czele z kierownikiem Agatą Żukowską, która koordynuje projekt ,,Wrota Historii Ojczystej”. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla uczniów wybitnie uzdolnionych historycznie z polskich szkół ponadgimnazjalnych. Poprzez działania zamierza się poznać dokładnie i udokumentować historię Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie w latach 1918-1945 oraz współczesną historię tego regionu. Młodzież biorąca udział w projekcie zbiera informacje, szuka materiałów archiwalnych, kronik, starych zdjęć, przeprowadza wywiady z żyjącymi świadkami historii oraz dokumentuje losy tych, co już odeszli. Efekty pracy zostaną zebrane w naukową publikację elektroniczną, która następnie ukaże się na stronie internetowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego.