Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   20 października 2016 r. odbyło się spotkanie SKOnSR z merem miasta Wilna Remigijusam Šimašiusam i pracownikami samorządu, odpowiedzialnymi za zachowanie spuścizny kulturowej. Komitet reprezentowali: prezes Alicja Klimaszewska, Adam Błaszkiewicz oraz Dariusz Żybort. SKOnSR pokazał merowi najważniejsze pomniki, które zawdzięczając finansowym środkom komitetu zostały poddane konserwacji i odnowieniu. Mer stolicy Litwy podziękował za dokonane prace i obiecał, że samorząd przyczyni się do zachowania starej nekropolii wileńskiej.