Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   W dniu 21 października 2016 r. sprzątali wileńską nekropolię nasi przyjaciele z koła ZPL ,,Patriotyczna młodzież". Jak co roku razem z nimi sprzątali pracownicy Ambasady i Konsulatu RP w Wilnie na czele z Ambasadorem Jarosławem Czubińskim.Na ręce JE Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej składamy szczere podziękowanie pracownikom obu placówek dyplomatycznych za pomoc w porządkowaniu opuszczonych grobów. Dziękujemy, że rozumiecie nasze intencje,by zachować pamięć o naszych przodkach, spoczywających na Starej Rossie. Fakt uczestnictwa w naszej akcji, świadczy o dobroci Państwa serc, jest dobrym przykładem dla wilnian, aby aktywniej brali udział w ratowaniu naszej spuścizny kulturowej.