Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   Na wileńskim cmentarzu na Nowej Rossie odbył się obrzęd wyświęcenia odrestaurowanego staraniami ambasady RP w Wilnie grobu Jadwigi Dudziec, Polki, żołnierza Armii Krajowej, uhonorowanej tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. W uroczystości uczestniczyła także prezes SKOnSR Alicja Klimaszewska, która podkreśliła, że była ,,to lekcja historii. Poznaliśmy ludzi, którzy narażając swoje życie, pomagali innym, a to jest bardzo cenne”.