Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   9 listopada 2016 r. podsumowano już trzecią kwestę ,,Wileńszczyzna – Rossie". Dziękujemy panu Dariuszowi Żybortowi za piękną inicjatywę, która żyje i zatacza coraz sersze kręgi na naszej wileńskiej ziemi. Dzięki wszystkim kwestarzom: kapłanom, dyrektorom szkół rejonu wileńskiego i solecznickiego, nauczycielom, uczniom, harcerzom, wszystkim, którzy rozumieją, że ,,Ojczyzna – to ziemia i groby”, a Stara Rossa – to nasza spuścizna kulturowa i nikt o nią nie zadba, oprócz nas. Zebrano podczas kwesty na wileńszczyźnie - 5001 euro. Wspaniale!