Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   Ukazała się publikacja “Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą". Książka jest poświęcona 25-leciu działalności komitetu. Edycja została wydana dzięki wparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz pomocy Fundacji, “Pomoc Polakom na Wschodzie". Nakład – 200 egzemplarzy. Materiał zebrała i opracowała Alicja Klimaszewska. Wydanie jest dotowane, więc nie będzie go w sprzedaży. Szkoły i biblioteki polskie otrzymają gratisowo. Publikacja również trafi do rąk naszych przyjaciół i wszystkich tych, którzy przyczynili się do jej wydania, do wszystkich darczyńców.