Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Zawarcie umów na renowację pomników

Na początku lipca 2014 r. zawarto umowy na renowację następujących pomników powstańców z 1863 roku:

a)     Karola Geritza

b)     Franciszka Nowickiego

c)     Stanisława Bułharowskiego

d)     Lekarzy Władysława i  Jarosława  Szwengruberów ( kw. 11)

e)    Rodziny Bociarskich, gdzie spoczywa Dominik Bociarski – weteran powstania 1863 r. Prace w kwaterze Bociarskich współfinansuje Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie. Projekt   jest współfinansowany w ramach funduszy  polonijnych  Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2014 i wynosi 6469,69 Lt .

f) Zawarto też umowę  na umieszczenie w kwaterze Dmochowskich tablicy upamiętniającej wybitnego działacza społeczno – oświatowego,  więźnia  politycznego - Kazimierza Dmochowskiego.