Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Uroczystość 6 lutego

   Delegacja komitetu SKOnSR - prezes Alicja Klimaszewska oraz członkowie Halina Jotkiałło i Adam Błaszkiewicz udali się do Warszawy, aby 6 lutego 2014 r. wziąć udział w uroczystości wręczenia komitetowi Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora na Zamku Królewskim w Warszawie.