Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Chuligańskie zachowanie się

   Komitet potępia chuligańskie zachowanie się turystów z Polski na Wileńskiej Rossie w dniu 22 listopada 2013 r. za znieważenie sztandaru państwowego naszego kraju i uważa, że winni tego czynu powinni ponieść zasłużoną karę.