Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Złożono prośbę o wykonanie ekspertyzy

  5 lipca 2013 roku złożono również prośbę do Wileńskiego terytorialnego oddziału Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy Ministerstwie Kultury Litwy o pozwolenie wykonania ekspertyzy, przez polskich rzeczoznawców, pomnika Izy Salmonowiczówny, który jest zagrożony upadkiem.