Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

In memoriam Jerzemu Surwile

   10 lat wstecz, 24 października 2009 r. Polska społeczność na Litwie poniosła wielką i niepowetowaną stratę, ponieważ zmarł nagle z powodu rozległego wylewu krwi do mózgu Jerzy Surwiło, współzałożyciel Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, wybitny wileński publicysta, pisarz, dziennikarz, były wieloletni zastępca redaktora „Kuriera Wileńskiego”, któremu poświęcił 34 lata pracy. Jerzy Surwiło został nagrodzony wieloma wysokimi odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Zygmunta Glogera za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury. Posiada też tytuł Zasłużonego Dziennikarza Litwy, nagrodę Witolda Hulewicza, jest laureatem Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej Polcul Foundation z Australii, a także wysokiego wyróżnienia – Odznaki Honorowej Sybiraków „Złoty Krzyż”, przyznanej przez Polski Związek Sybiraków. Człowiek oddany polskości, podtrzymujący swoimi publikacjami w nas nadzieję. Patriota, wierny wileński strażnik pamięci pochowany został na Cmentarzu w Kalwarii. Cześć Twej pamięci, drogi Kolego!