Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Szczegółowy program pogrzebu powstańców styczniowych

Uroczysty apel wojskowy na placu Katedralnym, msza św. w bazylice archikatedralnej, procesja pogrzebowa ulicami Wilna z zatrzymaniem się przy Kaplicy Ostrobramskiej oraz końcowe pożegnanie i pochówek w XIX-wiecznej kaplicy na Starej Rossie złożą się na zaplanowany na 22 listopada państwowy pogrzeb znalezionych na Górze Zamkowej szczątków przywódców i uczestników powstania styczniowego. We wtorek, 22 października, rząd podał do wiadomości publicznej szczegółowy program ceremonii pogrzebowej.

O godz. 8.30 trumny ze szczątkami bohaterów powstania styczniowego zostaną przeniesione z dziedzińca Pałacu Władców na plac Katedralny, gdzie odbędzie się uroczysty apel wojskowy, zaś po jego zakończeniu trumny będą wniesione do bazyliki archikatedralnej.

Od godz. 9 do godz. 11.30 oddać cześć bohaterom będą mogli mieszkańcy i goście miasta, o godz. 11.45 zaplanowano przybycie do świątyni oficjalnych gości i delegacji.

O godz. 12 w bazylice archikatedralnej rozpocznie się uroczysta msza św. pod przewodnictwem metropolity wileńskiego arcybiskupa Gintarasa Grušasa. Nabożeństwo będą koncelebrowali biskupi i kapelani wojskowi z Litwy, Polski i Białorusi. (Wstęp do bazyliki archikatedralnej będzie ograniczony. Uroczystość można będzie obejrzeć na ustawionych na pl. Katedralnym ekranach. Bezpośrednią transmisję będzie prowadziła Telewizja Litewska). 

Po zakończeniu mszy św. zaplanowano przemówienia przedstawicieli państwa oraz delegacji zagranicznych.

O godz. 13.20 rozpocznie się wyniesienie trumien z szczątkami przywódców i uczestników powstania styczniowego. Procesja żałobna wyruszy na cmentarz na Rossie. (Trasa procesji: ulice T. Vrublevskio, Šventaragio, Pilies, Didžioji, Aušros Vartų, Pelesos, Rasų do cmentarza na Rossie).

Około godz. 14 uczestnicy procesji zatrzymają się przy Kaplicy Ostrobramskiej. Zaplanowano pieśni po litewsku, polsku i białorusku.

Około godz. 14.30 procesja ma dotrzeć na cmentarz na Rossie (Wstęp na cmentarz będzie ograniczony. Uroczystość będzie transmitowana na ustawionym ekranie. Transmisję będzie prowadziła Telewizja Litewska).

Zakończenie oficjalnej części ceremonii uroczystego pochówku powstańców styczniowych. Zabrzmią salwy na cześć przywódców i uczestników powstania styczniowego oraz wszystkich, którzy zginęli w walce o wolność Ojczyzny.

Od godz. 16 kaplica główna na cmentarzu na Rossie zostanie otwarta dla wszystkich, którzy przyjdą oddać cześć bohaterom.

(Na podstawie: wilnoteka.lt)