Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Jubileusz 45-lecia prezesa SKOnSR Dariusza Żyborta

  Przed 45 laty, 19 sierpnia 1974 roku, urodził się Dariusz Żybort – prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (od 01.03.2018) i prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie. Żybort posiada prywatny gabinet stomatologiczny, należy do Związku Polaków na Litwie. Zawdzięczając D. Żybortowi medycy nie tylko sprzątają groby lekarzy, spoczywających na Starej Rossie, ale starają się pozyskać fundusze na ich odnowę. Jest bowiem inicjatorem corocznej kwesty ,,Wileńszczyzna – Rossie”. Kwesty od 2014 r. przyniosły pozytywne rezultaty. Dużą rolę odegrały szkoły polskie oraz nauczyciele, którzy zachęcali swoich uczniów, harcerzy do pomocy w kwestowaniu. D. Żybort okazał się w dziesiątce finalistów ,,Polak Roku 2017” i ,,Polak Roku 2018", w roku 2016 otrzymał Honorową Statuetkę Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego za zasługi za odnowienia pomników na Starej Rossie, a 7 lipca bieżącego roku decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - medal „Pro Patria“.