Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

 Dariusz Żybort i Alicja Klimaszewska uhonorowani medalami ,,Pro Patria"

   7 lipca 2019 r. z okazji 75-tej rocznicy Operacji Ostra Brama na wileńskim Cmentarzu na Rossie podczas apelu pamięci połączonym ze składaniem wieńców przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, medalami „Pro Patria“ uhonorowani zostali prezes SKOnSR Dariusz Żybort i prezes honorowy SKOnSR Alicja Maria Klimaszewska, a także Artur Ludkowski (dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie), medalem „Pro Bono Poloniae” został uhonorowany ks. Józef Aszkielowicz, podpułkownik Stanisława Kociełowicz, major Ireneusz Hurynowicz, kapitan Edward Klonowski, kapitan Józef Nowik, kapitan Alfons Rodziewicz, kapitan Franciszek Szamrej, kapitan Stanisław Poźniak, porucznik Zbigniew Daszkiewicz oraz pani Halina Wysocka-Cieszko, pani Anna Cywińska-Kowalewska.