Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Opowiadanie członka SKOnSR Dariusza Lewickiego wyróżnione w XVIII konkursie literackim Gniewińskie Pióro

  Jury Konkursu 25 czerwca 2019 r. podało wyniki XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego GNIEWIŃSKIE PIÓRO. W konkursie wzięło udział 281 uczestników z Polski oraz z zagranicy (Wielka Brytania, Litwa, Czechy, Holandia, Szwajcaria). Jako jedyna osoba z zagranicy za opowiadanie ,,Wieść od zubożałego aniołka” członek SKOnSR Dariusz Lewicki został wyróżniony. 

   Główny bohater opowiadania - to wychowanek zakładów opiekuńczych ,,Domu Serca Jezusowego” w Wilnie, który w swoich wspomnieniach nakreśla działalność księdza Karola Lubiańca, jednego z najbardziej zasłużonego działacza początku XX wieku na gruncie wileńskim, na Kresach, całą duszą oddanego dziełu niesienia pomocy maluczkim i kształtowania młodocianych dusz. Początek i kulminacja opowiadania są ze sobą ściśle powiązane. 90 proc. utworu stanowią fakty historyczne, oparte na źródłach archiwalnych lub na wiadomościach, podawanych w starych czasopismach, gazetach z tamtego okresu.