Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Eksperci z Polski spotkali się z nowym wykonawcą prac na Starej Rossie

   28 marca 2019 r. w Wilnie odbywa się spotkanie ekspertów z Polski z wykonawcą prac na Cmentarzu na Rossie. W lutym polscy specjaliści przekazali stronie litewskiej raport dotyczący projektu rewitalizacji wileńskiej nekropolii. eszcze wcześniej strona litewska i polska porozumiały się w kwestii nawiązania intensywnej współpracy przy renowacji Rossy - polscy eksperci mają udzielać konsultacji i dzielić się doświadczeniem z Litwinami. Zdaniem prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusza Żyborta najwięcej obaw nadal powoduje stan skarp na cmentarzu. "Tak jak wspomniano w raporcie, zastrzeżenia specjalistów wywołuje umocnienie skarp - potrzebne są jeszcze bardziej głębinowe badania. Kolejny ważny moment to nadzór konserwatora nad pracami, którego nadal brakuje" - podkreśla Żybort. Prace na Rossie są prowadzone od marca 2018 r. w trzech kierunkach: renowacja kaplic cmentarnych, renowacja pomników oraz odbudowa ścieżek, oświetlenie i monitoring. Renowacja kaplic przebiega zgodnie z planem. Odrestaurowano trzy kaplice z sześciu. Odbudowa ścieżek się opóźnia, ale społecznicy nie mają większych zastrzeżeń. Najwięcej obaw wywołuje renowacja pomników. 

(Na podstawie: zw.lt)

(Zdjęcia: Roman Niedźwiedzki, zw.lt)