Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Polscy eksperci przekazali władzom Wilna raport dotyczący Cmentarza na Rossie

  Na początku kwietnia 2019 r., w zależności od warunków pogodowych, ruszą prace konserwatorskie na Cmentarzu na Rossie. 14 lutego 2019 r. polscy eksperci przekazali stronie litewskiej raport dotyczący projektu rewitalizacji wileńskiej nekropolii.

   Stronę polską na spotkaniu z władzami samorządowymi prezentowali Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika oraz Michał Michalski z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. 

   „Odbyliśmy dzisiaj spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych oraz podmiotów litewskich zaangażowanych w projekt rewitalizacji Cmentarza na Rossie. Był przekazany raport polskich ekspertów (…) Raport zawiera zarówno opis stanu zastanego przez naszych ekspertów w grudniu oraz pewne rekomendacje przekazane stronie litewskiej. Rekomendacje w zakresie prac badawczych, które zdaniem strony polskiej konieczne są do wykonania oraz rekomendacje w zakresie kontynuowania prac” – powiedział Michalski.

  Raport został przygotowany na podstawie wizji lokalnej polskich i litewskich ekspertów na Cmentarzu na Rossie w grudniu ubiegłego roku. Raport dotyczy stabilizacji skarpy oraz prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobkach kamiennych oraz przy elementach metalowych.

  „Jestem zdania, że wymiana tego typu doświadczeniami oraz pokazanie sugestii i uwag jest korzystne, ponieważ pozwoli stronie litewskiej na ulepszenie technologii wykonywanych prac. Umówiliśmy się, że w ciągu tygodnia otrzymamy na piśmie odpowiedź na nasz raport. Umówiliśmy się też na kolejne spotkanie w Wilnie, które ma odbyć się pod koniec marca, przed rozpoczęciem nowego sezonu prac konserwatorskich. Zadeklarowaliśmy po raz kolejny, że nasi eksperci są gotowi cały czas do wszelkiego rodzaju pomocy”– poinformował Michalski.

(Na podstawie: zw.lt)