Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Minister Piotr Gliński wręczył odznaczenia zasłużonym dla kultury polskiej

  Przebywający z oficjalną wizytą w Wilnie minister kultury i dziedzictwa narodowego PR Piotr Gliński 27 listopada 2018 r. wręczył Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 w kategorii ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, brązowy „Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 Witając gości Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska podkreśliła, że to szczególna uroczystość. ,,Pierwszy raz w placówce dyplomatycznej Rzeczpospolita honoruje osoby zasłużone dla współpracy polsko-litewskiej i odbywa się to w nowo otwartej Ambasadzie, w Pałacu Paców” – powiedziała dyplomata.

  ,,Te odznaczenia są dla osób, które w różny sposób są wybitnie zasłużone dla krzewienia polskiej kultury, a także dla dobrych relacji polsko-litewskich w dziedzinie kultury i dziedzictwa wspólnego dwóch narodów” – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego RP. Gliński dziękował uhonorowanym za działalność i aktywność na różnych polach kulturalnych. Za to, że pamięć o polskiej kulturze jest kultywowana, że współczesna polska kultura jest widoczna i istnieje. ,,To przyczynia się do jeszcze lepszych relacji polsko-litewskich, do przyjaźni między naszymi narodami, do lepszego rozumienia. Bo wymiana kulturalna to najlepszy klucz do serc ludzi, którzy czasami mają inne dziedzictwo czy pochodzą z różnych narodów, ale mają wspólne cele, łączą ich wartości międzyludzkie i łączy ich wzajemna ciekawość” – zaznaczył.  

    Laureatką Nagrody Ministra KiDN została Alicja Klimaszewska, honorowa prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Odbierając nagrodę przywołała osoby, które wspólnie z nią stały u podstaw założenia komitetu oraz podziękowała wszystkim, którzy opiekują się Rossą dzisiaj. ,,Ta nagroda jest podsumowaniem mojej wieloletniej pracy społecznej na rzecz naszej wileńskiej nekropolii. Wyróżnienie dedykuję św. p. Halinie Jotkiałło, Olgierdowi Korzenieckiemu, Jerzemu Surwille. Żartowaliśmy, że byliśmy takimi Don Kichotami, którzy nie mieli grosza przy duszy, a tylko pomysły. Całe szczęście, że pomógł nam wówczas Społeczny Komitet nad Starymi Powązkami, którego prezesem był Jerzy Waldorff” – powiedziała Klimaszewska. Dodała, że nagroda należy do wszystkich, którzy dzisiaj dbają o najstarszą nekropolię w Wilnie.

   Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis – stopień brązowy minister wręczył Jurgicie Murauskienė, kierownikowi artystycznemu Festiwalu św. Krzysztofa i Mindaugasowi Kavaliauskasowi, dyrektorowi festiwalu KaunasPhoto. Odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej zostały uhonorowane: Giedrė Kadžiulytė, dyrektor wydawnictwa Apostrofa; Sigutė Chlebinskaitė, ilustratorka, popularyzatorka polskiej grafiki i książek dla dzieci; Diana Varnaitė, b. Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury RL; Liliana Narkowicz, historyk, autorka książek; Wacław Wiłkojć, opiekun miejsc pamięci narodowej w rejonie święciańskim; Krystyna Maria Sławińska, opiekunka miejsc pamięci narodowej w rejonie solecznickim.

(Na podstawie: Ewelina Mokrzecka, zw.lt)

(Zdjęcia: Roman Niedźwiedzki, zw.lt)