Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Odnowiono kolejny pomnik

   W roku 2017-tym do Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą zwróciło się małżeństwo Żebryków z Polski mające na celu z własnych środków finansowych odnowić pomnik pradziadka Antoniego i prababci Bronisławy, którzy są pochowani na Starej Rossie. Dzisiaj prace remontowo-konserwatorskie są już zakończone: umieszczono pasyjkę na krzyżu, dwie fotografie nagrobkowe, wykonano całość robót niezbędnych do usunięcia uszkodzeń na pomniku.