Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Remont przy mauzoleum Józefa Piłsudskiego

   Na wileńskiej Rossie prowadzone są prace renowacyjne przy mauzoleum Józefa Piłsudskiego i kwatery żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Zaplanowano wymianę centralnych i bocznych schodów prowadzących do mauzoleum. Przy bocznych schodach pojawią się dwa nowe kwietniki. Na nowo zostanie położona nawierzchnia ścieżki prowadzącej do Mauzoleum Matka i Serca Syna. W planach jest również zainstalowanie odpowiedniego oświetlenia.

   O potrzebie uporządkowania tej najważniejszej dla Polaków części wileńskiej Rossy sygnalizował Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą wraz z Alicją Klimaszewską. Podczas spotkania z ambasadorem Polski na Litwie Januszem Skolimowskim zapadła decyzja o przeprowadzeniu takich prac. Do incjatywy włączyła się nie tylko Ambasada RP w Wilnie, ale też Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. To te instytucje zadbały o stronę finansową przedsięwzięcia.

   Jak powiedziała Alicja Klimaszewska, "napisaliśmy list do władz miasta Wilna z prośbą o zainstalowanie sytemu monitoringu w tej części Rossy, która teraz jest odnawiana. Remont pochłonie duże środki finansowe i szkoda by było, gdyby wandale od razu mogli bezkarnie to niszczyć. Z tym pismem udajemy się do wileńskiego samorządu".

   W czerwcu 2012 r. nieznani sprawcy dokonali aktu wandalizmu - zniszczyli płytę Mauzoleum Matki i Serca Józefa Piłsudskiego. Po obydwu stronach pomnika pomarańczową farbą wymalowano słupy Giedymina. Policji do dziś nie udało się ustalić sprawców. Gdyby władze miasta zechciały zainstalować kamery, można byłoby o wiele skuteczniej walczyć ze sprawcami takich przejawów chuliganizmu.

(Na podstawie: wilnoteka.lt)