Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Nowi członkowie SKOnSR

   24 kwietnia 2018 r. odbyło się walne zebranie członków SKOnSR. Dotychczas Komitet składał się z sześciu członków: Alicji Marii Klimaszewskiej, Dariusza Żyborta, Adama Błaszkiewicza, Dariusza Lewickiego, Wiktora i Jolanty Nowosielskich. Na zebranie przybyli zaproszeni goście, którzy od wielu lat są zainteresowani działalnością Komitetu. Prezes Dariusz Żybort nakreślił historię organizacji społecznej, przedstawił cele i zadania, powstające problemy, najbliższe plany i zaproponował przybyłym współpracę. Goście wyrazili zgodę i w sposób wyraźny podjęli decyzję o włączeniu się do Komitetu.

   Cieszymy się, że do SKOnSR wstąpiły osoby odważne, pracowite, kreatywne i gotowe na wszelkie wyzwania, aby wileńska Rossa przeżyła swój renesans.

   

Alina Obolewicz - licencjowany przewodnik po Wilnie i całej Litwie od 2004 r.

     

Terenia Dzikiewicz magister Akademii Podlaskiej w Siedlcach, wieloletnia chórzystka w zespole "Wileńszczyzna", chórzystka w kościele Opatrzności Bożej i w kościele Wszystkich Świętych w Wilnie oraz wolontariusz w programie "Artumas". 

     

Alina Ewelina Szostak - instruktor w Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, członek Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca "Wilia", świetny fotograf-amator.

     

Romuald Szumski - dyrektor ZSA "Dažymo meistras" i ZSA "Lietaus meistrai".

Paweł Żemojcin - prezes agencji artystycznej "Polskie imprezy na Litwie".