Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

W jaki sposób można wesprzeć SKOnSR?

   Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zwraca się z prośbą o przekazanie 2 proc. kwoty podatku dochodowego na rzecz Komitetu. Otrzymana pomoc będzie przeznaczona na odnawianie zniszczonych pomników na najstarszej wileńskiej nekropolii.

   „Kochani Rodacy, nasi wierni zwolennicy! Zwracamy się do Was z gorącą prośbą: przekażcie Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) 2 proc. swego podatku dochodowego. Dla nas ważne każde euro, bo zawdzięczając Państwa pomocy, możemy ocalić kolejny pomnik”. - prezes honorowy Alicja Maria Klimaszewska

 

Rekwizyty SKOnSR: Visuomeninė Rasų Kapinių Draugija

Kod: 302448884 (lit. Kodas: 302448884)

Swedbank Nr.LT027300010119551065

(lit. Banko sąskaitos numeris Nr.LT027300010119551065 (Swedbank)