Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze SKOnSR

   1 marca 2017 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w siedzibie Polskiego Stowarzynia Medycznego na Litwie (PSMN) (ul. Naugarduko 76) odbędzie  się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze SKOnSR. Członkowie Komitetu zostaną poinformowani indywidualnie o godzinie zebrania.

prezes SKOnSR Alicja Maria Klimaszewska