Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Powstał Społeczny Komitet Odrodzenia Cmentarza na Zakrecie

     11 stycznia 2018 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (przy ul. Naugarduko 76) odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie Społecznego Komitetu Odrodzenia Cmentarza na Zakrecie. Jeden z inicjatorów jest harcerz Marian Sokalski, który pracował w archiwach nad identyfikacją poległych żołnierzy. Drugi inicjator – Walenty Wojniłło, znany i lubiany polski dziennikarz serwisu Wilnoteka.lt Na spotkaniu tym został przedstawiony plan działalności nowopowstającego Komitetu oraz zgromadzone już materiały na temat najbardziej zapomnianej wileńskiej nekropolii, a także Polskiej Kwatery Wojskowej na Zakrecie. Na spotkaniu przedstawicielem od Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) był członek asocjacji Adam Błaszkiewicz.                                           Warto nadmienić, że cmentarz wojskowy na Zakrecie założyły niemieckie władze okupacyjne w 1915 roku. Cmentarz liczył 2361 nagrobków osobowych oraz 68 grobów masowych. W okresie międzywojennym powstała polska kwatera, która w 1939 roku liczyła 53-58 nagrobków. W latach 1947-48 cmentarz został zniszczony przez władze sowieckie. Co prawda sowiecie usunęli tylko nagrobki, a ciała poległych żołnierzy nadal są na miejscu.

(Zdjęcia Joanna Bożerodska, zw.lt)