Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Członek SKOnSR Dariusz Lewicki laureatem I Nagrody w konkursie ”Historia jednej fotografii”

   Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku jesienią 2017 r. ogłosił konkurs: ”Historia jednej fotografii”. Celem konkursu było zainspirowanie osób do poznania historii rodzinnej oraz poszukiwania historii, które kryją domowe fotografie. Od uczestników organizatorzy oczekiwali przedstawienia (w dowolnej formie pisemnej) historii zainspirowanej zdjęciem z domowego archiwum. Wypowiedź musiała być osadzona w konkretnej rzeczywistości historycznej związanej z tematyką zesłań, deportacji oraz losów Polaków i osób innej narodowości na Syberii i w Kazachstanie.

  Członek SKOnSR Dariusz Lewicki w pracy pisemnej, zatytułowanej “Wiele w niewielu słowach: los rodziny Lewickich” opowiedział o fatalności losu dziadka Jana Aleksandra Lewickiego i pradziadków Leokadii oraz Wacława, którzy byli zesłani na wiele lat katorgi do Kazachstanu. Jury pozytywnie oceniło opowiadanie Dariusza Lewickiego i przyznało I Nagrodę. Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się 8 lutego 2018.

 

I Nagroda– Dariusz Lewicki z Wilna (Litwa)
Wiele w niewielu słowach: los rodziny Lewickich

I Nagroda– Zdzisław Maciejewski z Pieszyc
Zwycięska Brygada

I Nagroda – Marta Zaniewska z Grodna (Białoruś)
Wiara – w sercu moim

 

Wyróżnienia I stopnia
Wiktora Becla z Bolesławca, Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
Halinko, nie martw się, damy sobie radę.

Kamil Nowak z Nozdrzca, Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Tułacze losy Józefy Wrotniak, czyli Siostry Stelli od Najświętszego Sakramentu 

Emilia Orłowska z Chełma, Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie
Koleżanki Sybiraczki,

Janina Szymczyk ze Starej Wsi 
Gdyby orłem być, wzrok sokoli mieć, gdyby orłem lub sokołem unosić się nad Podolem… Tamtym życiem żyć.

 

Wyróżnienia II stopnia
Magdalena Bieniawska z Bargłowa, Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie
Trudne wspomnienia

Adrian Darol z Rzepina, Zespół Szkół w Rzepinie
Nocą zapukali do nas…

Milena Kosińska z Drohiczyna, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Helena z Miłkowskich Ambrożewska Kosińska – syberyjska tułaczka skromnej szlachcianki i koleje losu jej rodziny

Michał Stefański z Rzepina, Zespół Szkół w Rzepinie
Polaków drogi kręte

Małgorzata Stelmaszczyk z Opola 
Życie zatoczyło koło. Dzień 89. urodzin Jana Maślaka

Maryna Zaniewska z Luckowlan (Białoruś) 
…A serce tęskni…

(na podstawie: http://sybir.bialystok.pl/)