Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Wyniki konkursu “Polskie miejsca pamięci narodowej do Litwie

   Konkurs został ogłoszony na początku 2017 roku przez ambasadę RP w Wilnie. Uroczystość podsumowania konkursu i nagrodzenia laureatów odbyła się 16 października w Instytucie Polskim w Wilnie.

   "Tworzymy w pocie czoła, wspólnie z Państwem, portal internetowy, który będzie zawierał wszelkie informacje o wszystkich miejscach pamięci narodowej na Litwie. Portal jest tworzony pod domeną naszapamiec.pl. Na razie jest to wersja robocza, ale mamy nadzieję, że już w 2018 roku będzie ona dostępna i widoczna dla wszystkich” – powiedział Marcin Zieniewicz, kierownik wydziału konsularnego ambasady RP w Wilnie.

   W konkursie mogły brać udział osoby indywidualne, grupy zrzeszonych osób, uczniowie lub klasy. Prace nadesłane na konkurs musiały być pracami własnymi. W projekcie brały udział również prace nadesłane do ambasady przed rozpoczęciem konkursu. Ogółem do ambasady w ramach konkursu oraz akcji przesyłania informacji wpłynęło 36 prac zbiorowych i indywidualnych.

  Uroczystość uświetniła również ambasador Polski na Litwie, Urszula Doroszewska. "To ważny dzień, nie tylko dla mnie jako ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, ale też dla mnie osobiście, jako osoby, której część rodziny wywodzi się z województwa nowogródzkiego. Teraz mamy drugą połowę października i bardzo piękną jesień. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, Dziady, które szczególnie tu na Litwie, i na historycznej Litwie, zawsze były bardzo ważne dla mieszkańców, dla tożsamości” – powiedziała ambasador.

  Dyplom za przekazanie Ambasadzie RP w Wilnie ważnych informacji o polskich miejscach pamięci narodowej na Litwie otrzymał także członek SKOnSR Dariusz Lewicki.

 Szczególne podziękowania za stałą współpracę oraz dobre rady skierowane zostały do: Jana Sienkiewicza za udostępnienie stworzonej bazy pochówków na Wileńszczyźnie www.archiwumwilenskie.lt, Jerzego Lewandowskiego, siostrzeńca legendarnego dowódcy I Brygady Wileńskiej AK Czesława "Juranda” Grombczewskiego, za przekazanie opracowań o swoim wuju, Mieczysława Machulaka za zezwolenie na korzystanie bez ograniczeń z witryny www.soleczniki.pl/solecznickie-nekropolie oraz Jacka Szulskiego za zezwolenie na korzystanie z witryny www.podbrodzie.info.pl.

  Za zajęcie III lokaty wręczono tablet. Edward i Mirosław Gajewscy otrzymali nagrodę za przekazanie cennych informacji o grobach żołnierzy AK w Bujwidzach, Świętnikach i Balingródku oraz za opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

  Za zwycięstwo II miejsca wręczono laptop. Otrzymał go Andrzej Czujko, który przekazał ambasadzie informacje o prawie 70 obiektach w wielu miejscowościach na Wileńszczyźnie. Podczas uroczystości Czujko zaprezentował interesującą informację na temat sposobów upamiętnień uczestników powstania styczniowego na wileńskiej Górze Zamkowej.

   W konkursie znalazło się dwóch zwycięzców I miejsca. Nagrodę główną – weekendową wycieczkę do Trójmiasta – otrzymali przedstawiciele Szyrwinckiego Oddziału Związku Polaków na Litwie. Przygotowali oni wzruszający film pt. “Jaką tajemnicę kryje kaplica w Izabelinie?”, który zaprezentowano również zebranym.

(Na podstawie: kurierwilenski.lt)

Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska