Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

                  Prezes SKOnSR Alicja Maria Klimaszewska w dziesiątce Plebiscytu Czytelników                                “Kuriera Wileńskiego” — “Polak Roku 2016”

   W 19-tej edycji plebiscytu “Polak Roku 2016” uczestniczyli znani politycy, działacze społeczni, pracownicy kultury, oświaty i kapłani.

  Ogółem głosowano na dziesięć kandydatur, które w listopadzie 2016 roku z nadesłanych przez Czytelników kandydatów wyłoniła Kapituła składająca się z dotychczasowych zdobywców tego tytułu.

  Wyboru „Polaka Roku 2016” w br. po raz drugi dokonywali wspólnie Czytelnicy i Kapituła. 50% wyniku zależało od Czytelników i 50% - od Kapituły.

  Decydujący głos należał jednak do Czytelników, którzy wypełniali i nadsyłali kupony do redakcji dziennika. Do redakcji wpłynęło ogółem 5 423 kupony.

  Po podliczeniu nadesłanych przez Czytelników głosów każdy z kandydatów otrzymał stosowne miejsce w “dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów. 1. miejsce było premiowane 10 punktami, 2. — 9 punktami itd. Tymczasem każdy z członków Kapituły wybierał również swoją „dziesiątkę” i premiował kandydatów odpowiednimi punktami. Później wyniki Kapituły zostały zsumowane, po czym powstała ostateczna lista kandydatów, z których każdy (stosownie do zajętego miejsca) również otrzymał punkty: 1. miejsce — 10 pkt, 2. — 9 pkt itd. Następnie punkty kandydatów zdobyte od Czytelników i punkty od Kapituły zostały zsumowane i ustalono ostateczną kolejność w “dziesiątce” laureatów.

  Uroczystość uhonorowania najbardziej popularnych i zasłużonych Polaków Roku 2016 odbyło się w 5 lutego 2017 r., w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

DZIESIĄTKA LAUREATÓW PLEBISCYTU „POLAK ROKU 2016”

1. Józef Rybak, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego

2. Rita Tamašunienė, posłanka na Sejm RL, przewodnicząca Frakcji AWPL-ZChR w Sejmie RL

3. Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie

4. Ks. Andrzej Andrzejewski, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Grzegorzewie

5. Ryszard Jankowski, prezes wędziagolskiego oddziału ZPL

6. Alicja Maria Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

7. German Komarowski, choreograf i kierownik zespołu „Perła”

8. Grzegorz Sakson, prezes Związku Prawników Polaków na Litwie i radny miasta Wilna

9. Jarosław Niewierowicz, prezes zarządu Polsko-Litewskiej Izby Handlowej

10. Irena Litwinowicz, dyrektor artystyczny Polskiego Teatru w Wilnie

(Na podstawie: L24.lt)