Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Polak Roku 2017 – w dziesiątce finalistów członek SKOnSR Dariusz Żybort 

  21 stycznia 2017 r. po raz 20-ty oficjalnie ogłoszono zwycięzców plebiscytu "Polak Roku" organizowanego przez "Kurier Wileński". Laureatką kolejnej edycji została Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Solecznickiego. W dziesiątce okazał się także członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, odontolog, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie Dariusz Żybort. GRATULACJE!

   Jak zaznaczają organizatorzy, plebiscyt ma na celu wyróżnienie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej polskiej kronice na Litwie. Tradycyjnie kandydatów do tytułu "Polak Roku" zgłaszano listownie oraz pocztą elektroniczną. Dziesiątkę finalistów roku 2017 wyłoniła kapituła składająca się z przedstawicieli redakcji oraz zwycięzców poprzednich edycji plebiscytu. Redakcję "Kuriera Wileńskiego" reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski. W obradach wzięli udział również: Barbara KosinskienėZofia MatarewiczAntoni JankowskiZdzisław PalewiczAntoni JankowskiAnna AdamowiczEdward TrusewiczJadwiga Sinkiewicz.

 Członkowie gremium uwzględniali przede wszystkim osoby wyróżniające się aktywnością, zaradnością, inicjatywą w życiu społecznym, których działalność w sposób pozytywny wpływa na lokalną społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków na Litwie. 

DZIESIĄTKA LAUREATÓW PLEBISCYTU "POLAK ROKU 2017":

Dariusz Żybort, lekarz, wiceprzezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.

O. Marek Adam Dettlaff, gwardian klasztoru franciszkanów w Wilnie, rektor kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;

Ryszard Jankowski, prezes wędziagolskiego oddziału ZPL;

Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie;

Marian Kaczanowski, dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego;

Artur Ludkowski, doradca społeczny do spraw mniejszości narodowych premiera Rządu RL, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie;

Regina Markiewicz, kierownik wydziału oświaty i sportu w samorządzie rejonu solecznickiego (laureat);

Dr Irena Mikłaszewicz, historyk, polonista, pracownik Filii Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku;

Dr Józef Szostakowski, historyk literatury, wileński poeta i przewodnik;

Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR.

(Na podstawie: kurierwilenski.lt, zw.lt )

(Zdjęcia: wilnoteka.lt, zw.lt)