Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Wynik kwesty "Pomnikom Rossy"

   W roku 2017-tym kwesta "Pomnikom Rossy" odbyła się po raz czwarty. Niestety Święto Zmarłych wypadło w środku tygodnia - w środę, był tylko jeden dzień wolny na odwiedzanie cmentarzy, nie dopisała też pogoda, do puszek trafiło więc mniej pieniędzy niż w ubiegłym roku. W 2016 r.  zebrano 4 957,64 euro i 188,15 złotych. Natomiast w 2017 r. – 3627 euro i 54 zł; to wstępny wynik kwesty "Pomnikom Rossy" zorganizowanej w Wilnie i na Wileńszczyźnie z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Medycznego. Ostateczna kwota będzie znana wówczas, gdy dotrą puszki z pieniędzmi jeszcze z kilku miejscowości. Według pomysłodawcy akcji, wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie i członka SKOnSR Dariusza Żyborta, słowa podziękowania należą się wszystkim, którzy uczestniczyli w kweście, przede wszystkim harcerzon i uczniom polskich szkół oraz ich nauczycielom, a także księżom, którzy podczas nabożeństw informowali wiernych o planowanej zbiórce pieniędzy na rzecz odnowienia zabytkowych pomników na Cmentarzu na Rossie. 1 listopada kwesta na rzecz Rossy odbyła się również w Warszawie, na Powązkach. Zebrana tam kwota - ponad 16 tys. złotych również wpłynie na konto Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Komitet ma już wstępne plany odnośnie przyszłorocznych prac na zabytkowej nekropolii. 

(tekst Barbara Sosno, wilnoteka.lt)

(Zdjęcia Roman Niedźwiedzki, zw.lt)