Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Przygotowania na Rossie do Zaduszek

   Od 16 do 28 października roku 2017 polskie szkoły na Wileńszczyźnie sprzątały cmentarz na Rossie. 20 października do akcji przyłączyli się studenci, pracownicy i wykładowcy Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Natomiast 26 października 2017 r. odbyła się kolejna akcja ,,Młodzi dla Rossy. Edycja 2”, którą zorganizowała Wileńska Młodzież Patriotyczna.  Do akcji WMP, podobnie jak w roku ubiegłym, przyłączyła się Ambasada RP na Litwie. Akcja WMP zgromadziła kilkadziesiąt osób. Przyłączyli się harcerze, uczniowie z Niemieża, studenci LEU oraz ludzie dobrej woli. W ostatni dzień akcji, 28 października, redakcja Radia Znad Wilii i portalu zw.lt także przyłączyła się do tradycyjnej akcji sprzątania najstarszej nekropolii wileńskiej. 

(foto Joanna Bożerodska, zw.lt)