Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   Kwesta SKOnSR na Powązkach 2015 

    Przedstawiciele SKOnSR 2 listopada 2015 r. wrócili z kwesty na Powązkach. Tak jak od wielu lat, uczestniczyli w zbiórce funduszy na renowację pomników. Zebrano 28628,80 złotych. Kwestować pomagali: Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej (prezes Małgorzata Chilińska) oraz Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna (prezes Dagmara Kliks). Jesteśmy im bardzo wdzięczni za okazaną pomoc.W kweście uczestniczyły-Alicja Klimaszewska, Jolanta Nowosielska.