Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   Lekcja historii ,,pod chmurką"na wileńskiej Rossie

   2 listopada na Starej Rossie odbyła się lekcja historii "pod chmurką". Lekcję o Antonim Odrowąż-Kamińskim – filarecie, towarzyszu młodości Adama Mickiewicza oraz o Tomaszu Życkim – profesorze Uniwersytetu Wileńskiego, który był jednym z nauczycieli A. Mickiewicza, prowadzili uczniowie i nauczycielki gimnazjum im. A. Mickiewicza. Udział wzięli klasa 3 gimnazjum (naucz. Elwira Bielawska) i klasa 8-c (naucz. Stanisława Wielisiejczyk). Lekcja była bardzo ciekawa, zawierała wiele interesującego materiału, przeplatana deklamacją wierszy. Słuchaczami byli: uczniowie gim. Jana Pawła II i uczniowie gim. J. I. Kraszewskiego były redaktorki z "Radia znad Willi" oraz wilnianie – pani Janina Milejko oraz inni.